Valsts prezidents: Piederību valstij nevar nopirkt

Rīga, 18.nov., LETA. Valsts prezidents Valdis Zatlers šodien runā Latvijas Republikas proklamēšanas 89.gadskārtā pie Brīvības pieminekļa, norādīja uz piederības nozīmi savai valstij. Viņš uzsvēra, ka piederības sajūtu valstij, nevar nopirkt.

Zatlers atgādināja, ka Latvijas valstiskums pirms 90 gadiem idejas līmenī piedzima Valkā. Šodien Valkas devīze ir: "Pilsēta, kurā sākas Latvija". "Šodien, Latvijas valsts dzimšanas dienā, to jautāju Jums visiem - gan latviešiem, gan visu pārējo tautību cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā: "Kur sākas Latvija?""

 

Valsts prezidents norādīja, ka pats ir atradis atbildi uz šo jautājumu - Latvija sākas sirdī - ar piederības sajūtu savai valstij - brīvai un neatkarīgai Latvijai. Viņš uzsvēra, ka šo sajūtu nevar piešķirt, to nevar aizņemties uz laiku, nevar iegūt kā dāvanu, nopirkt vai saņemt pa pastu kā avīzi. "To jāmeklē sevī ikvienam no mums, - to jāmeklē savā sirdī."

 

Viņš norādīja, ka valsts neatkarību un brīvību nekad nevar uztvert kā pašu par sevi saprotamu lietu, kas pienākas uz visiem laikiem. Brīvība un neatkarība vienmēr būs pakļauta svešiem izaicinājumiem. Tāpēc ir nepieciešams atgādināt sev un saviem bērniem cik sarežģīts, ciešanu un uzvaru pilns ir bijis ceļš uz brīvu Latviju.

 

"Mūsu priekšā ir izvēle, kādu veidosim savas Latvijas sabiedrību. Morālā vide, kurā šobrīd dzīvojam, ir slima. Savstarpējas cieņas un izpratnes vietā ir augstprātīga neiecietība pret citiem viedokļiem. Mēs nereti ignorējam viens otru. Rūpējamies tikai paši par sevi. Aiz skaitļiem un likumiem mēs esam pazaudējuši ētiskos kritērijus. Mani līdzpilsoņi netic viens otram. Un visļaunākais - sāk neticēt savai valstij," teica Zatlers.

 

Viņš norādīja, ka ir iespējams vērst par labu to, kas mums nepatīk. Mēs esam mēģinājuši noteikt savas prioritātes un intereses, lai valsts dzīvotu labklājībā. Meklējot prioritātes, katrs centies pēc labākās sirdsapziņas. Taču savā centībā esot aizmirsts, ka šīm prioritātēm vispirms ir jābūt saprotamām un tautā atbalstītām.

 

Valsts prezidents uzsvēra, ka pienācis laiks valsts attīstības vīzijas pamatā likt ne vien skaitļus un plānus, bet arī vērtības. Vērtības ir iemiesoti ideāli. Tās valstis, kas savas attīstības pamatā likušas vērtības, ir sasniegušas vairāk nekā tās, kuras tiekušās tikai pēc labklājības. "Pārticība nerada ideālus. Gluži pretēji - ideāli ir tie, kas rada pārticību un dara cilvēkus laimīgus," teica Zatlers.

 

Viņš piebilda, ka ir valstis, kur iedzīvotāji ievēro ceļu satiksmes noteikumus arī tad, ja tuvumā nav policista. Ir valstis, kurās atkritumus vienmēr izmet atkritumu urnā, nevis pagalma stūrī. Un ir valstis, kur notiek pretējais. Un ir ļoti labi zināms, kurās no šīm valstīm dzīves līmenis ir augstāks.

 

"Vērtības ir visas sabiedrības vairākuma vadlīnijas. Un neviens nedomā tās pat apšaubīt. Tās ir iekodētas tautas gudrībā, un, pats galvenais, tās izpaužas valsts pārvaldē. Tās, pavisam noteikti, netiek mainītas līdz ar katru jaunu valdību. Vērtībām piemīt liels emocionāls spēks, jo tās uzrunā gan sabiedrību kopumā, gan katru no mums. Tāpēc tās ir labs pamats sekmīgai valsts attīstībai," norādīja valsts prezidents.

 

Kā svarīgāko pamatvērtību Zatlers nosauca demokrātiju. Tā nostiprināta Latvijas Republikas Satversmē, kur ir skaidri rakstīts, kā katrs Latvijas pilsonis un tauta kopumā realizē varu.

 

Kā vēl ļoti būtisku cilvēces vērtību, Valsts prezidents minēja cieņu vienam pret otru. "Augstprātība un snobisms saēd sabiedrību kā kodes saēd vilnas drānu. Vienlīdz kaitīga ir gan mantiska, gan intelektuāla augstprātība. Bet visbīstamākā ir politiskā augstprātība. Šobrīd Latvijas sabiedrība cieš no visām trim augstprātības formām. Tās visas noved pie visatļautības un citu cilvēku interešu neievērošanas."

 

Zatlers uzsvēra, ka visatļautība ir jāizbeidz, tās vietā liekot savstarpēju cieņu, līdzdalību un atbildību. Atbildību par saviem darbiem valsts un sabiedrības priekšā.

 

Zatlers pieminēja arī izglītības nozīmi, kā arī uzsvēra nepieciešamību cīnīties ar korupciju. "Nedrīkst būt tā, ka pie mums ir visdārgākie ceļi, tilti un pat ceļa zīmes. Nedrīkst būt tā, ka valsts prezidentu dzīvokļu un rezidenču tāmes kļūst slepenas. Katrai slimībai ir savas zāles. Bet ārstēšana tikai tad būs efektīva, ja tajā piedalīsies visi, " teica Valsts prezidents.

 

Viņš piebilda: "Katram cilvēkam ir jāsaprot, ka 100 miljonu latu vērta projekta pēkšņa sadārdzināšanās par 10 miljoniem atņem šos 10 miljonus mūsu bērnu izglītībai, medmāsu algām un mūsu vecāku pensijām. Šis ir tas galvenais iemesls, kāpēc ar korupciju ir jācīnās. Pret to jācīnās, lai sabiedrība kļūtu stiprāka, augtu tautas labklājība un ticība valstij."

 

Valsts prezidents pauda bažas, ka cilvēki netic savai valstij. Šajā dinamiskajā laikā Valsts pārvaldei ir grūti tikt galā ar saviem uzdevumiem, tās darbā parādās kļūdas. "Valsts pārvalde izvēlējusies vieglāko ceļu - palielinājusi ierēdņu skaitu, ierēdņu algas un reizē arī kopējās izmaksas. Tas diemžēl ir neefektīvi. Tas rada neapmierinātību un neticību, ka valsts tiek labi pārvaldīta," teica Zatlers.

 

Viņš arī norādīja, cik ļoti svarīgi ir atrast piemērotu nākamās valdības vadītāju, kurš gūtu sabiedrības atbalstu. Valsts prezidents ir pārliecināts, ka atradīs piemērotu premjera kandidātu un viņš būšot gandarīts, ja jaunā valdība sāks darbu decembrī.

 

"Visiem - gan politiķiem, gan katram sabiedrības loceklim - ir jābūt gataviem pārmaiņām. Pārmaiņas ir vienīgā brīvbiļete konkurētspējīgā pasaulē. Protams, pārmaiņas liek atteikties no ierastā komforta stāvokļa. Tās slēpj sevī riskus. Jāsaprot, - ja neriskēsim, pārmaiņas vienalga notiks. Tikai bez mums, un mēs nebūsim noteicēji," teica Zatlers.

 

Viņš uzsvēra, ka visai sabiedrībai un katram cilvēkam ir jābūt gatavam pārmaiņām savā attieksmē pret Latvijas valsti.

 

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas