Veidos testamentu reģistru

Valdība vakar atbalstīja izstrādāto koncepciju par publisko testamentu reģistra izveidi.

Vienota pēdējās gribas rīkojuma aktu uzskaite patlaban Latvijā nepastāv.

 

Idejas autori uzsver, ka privātpersonu interešu aizsardzības uzlabošanai un pēdējās gribas rīkojuma aktu taisīšanas drošības palielināšanai ir nepieciešama tāda atsevišķa publisko testamentu reģistra izveide un ieviešana, kurā vienkopus tiktu reģistrēti testamenti, kā arī šo dokumentu atcelšanas un grozīšanas akti.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas