VIENOTĪBA rosina nošķirt pašvaldību lēmējvaru no izpildvaras

Partijas VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāti iesnieguši grozījumus likumā „Par pašvaldībām", rosinot nodalīt pašvaldību lēmējvaru no izpildvaras. Šādi grozījumi nostiprinās labas pārvaldības principus Latvijas pašvaldībās, mazinās iespējamas interešu konflikta situācijas un pavērs iespēju plašākam pašvaldības iedzīvotāju lokam iesaistīties tās pārvaldē, ir pārliecināta VIENOTĪBA.

Ar grozījumiem likumā „Par pašvaldībām" paredzēts noteikt, ka domes deputāts nedrīkst vienlaikus būt domes un pagasta pārvaldes administrācijas darbinieks, izņemot pašvaldības iestādes, kas pilda izglītības, kultūras, veselības un sporta funkcijas. Papildus tam, domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un komiteju vadītājiem būs liegts ieņemt amatus pašvaldības kapitālsabiedrību valdēs, paredz iesniegti likuma grozījumi.  

Tāpat VIENOTĪBA rosina liegt pašvaldības domes priekšsēdētājam ieņemt arī izpilddirektora amatu pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000.

 

Savukārt attiecībā deviņām republikas pilsētu - Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un Jūrmalas - domēm, priekšlikuma iesniedzēji rosina attiecināt aizliegumu domju deputātiem vienlaikus ieņemt amatus domes administrācijā, vadīt pašvaldību iestādes, būt kapitālsabiedrību valdēs, kā arī ostu pārvalžu valdēs un padomēs.

 

Grozījumiem stājoties spēkā, rosinātos ierobežojumus plānots attiecināt jau uz 2013.gada jūnijā ievēlamajām pašvaldību domēm.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas