Visus spēkus novirzīs ģimenes ārstiem

Atzīstot, ka naudas no valsts budžeta profilaksei praktiski nav, veselības ministrs Juris Bārzdiņš apņēmies darīt visu, lai sabiedrības veselība būtu prioritāte.

Ministrs uzsver, ka, tikai stiprinot profilaksi un ģimenes ārstu darbu, var panākt, lai
Latvijas iedzīvotāji dzīvotu ilgāk. Latvijas situācijā ir būtiski saprast, ka iedzīvotāju mūža ilgums
nevar palielināties no tā, ka valsts līdzekļus iegulda tikai stacionārajā aprūpē, tātad slimnīcās.
Daudz lielāks uzsvars jāliek uz ambulatoro aprūpi un ģimenes ārstu atbildību.

 

Ko mēs nereti redzam pašlaik slimnīcā? - retoriski vaicā veselības ministrs. Hroniski slimus pacientus, taču slimnīcas ir domātas neatliekamu un smagu pacientu ārstēšanai. Šie pacienti jānovirza uz
ambulatoro aprūpi un visos veidos jāpalielina ģimenes ārsta institūcijas atbildība un kvalitāte - tieši
šīs jomas stiprināšanu Juris Bārzdiņš uzskata par vienu no saviem uzdevumiem.

 

Vērtējot naudas plūsmu veselības jomā, ministrs secina: lielākā daļa līdzekļu aiziet stacionārai aprūpei, savukārt ģimenes ārstiem un profilaksei, kam ir vislielākā loma cilvēka mūža pagarināšanā, - salīdzinoši
neliela daļa, taču ar laiku šai situācijai ir jāmainās.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas