VK: Braukšanas tarifi Rīgā nav aprēķināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Rīga, 20.nov., LETA. Valsts kontrole (VK) revīzijā atklājusi pārkāpumus SIA "Rīgas satiksme" un secinājusi, ka braukšanas tarifi nav aprēķināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VK atklājusi, ka "Rīgas satiksmes" grāmatvedības uzskaite nav iekārtota atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu veidiem un nav pilnībā nodalīta no pārējās komercdarbības, kas nozīmē, ka braukšanas tarifu aprēķināšanā nav ievērotas normatīvo aktu prasības.

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumiem Rīgas pilsētā un Rīgas rajona robežās ir noteikti divi tarifi, ko nosaka divi regulatori - Rīgas pilsēta un Rīgas rajons, bet atsevišķa grāmatvedības uzskaite par katru tarifu veidu netiek veikta.

 

VK norāda uz risku, ka vieni un tie paši izdevumi tiek iekļauti gan Rīgas pilsētas, gan Rīgas rajona pasažieru pārvadājumu tarifā, sagatavojot to aprēķinus un prognozējot izmaksas. VK iesaka grāmatvedības uzskaiti pilnībā nodalīt no kopējās komercdarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

VK atklājusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldība "Rīgas satiksmei" nav piemērojusi sankcijas par reisu neizpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos, jo pašvaldībai iesniegtajos pasažieru pārvadājumu reisu izpildes pārskatos un sarakstes dokumentos tiek uzrādīta atšķirīga reisu izpilde.

 

VK neguva pārliecību, ka komercsabiedrības vadība var nodrošināt kontroli pār saņemto budžeta līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajiem mērķiem, jo tās grāmatvedībā ieņēmumu un izdevumu uzskaite nav nodalīta no pārējās komercdarbības, kā to paredz normatīvie akti.

 

Kasieri-inkasenti nekārto kases grāmatu par saņemto skaidro naudu no konduktoriem par biļešu realizācijas ieņēmumiem, darījumos ar skaidru naudu "Rīgas satiksmē" netiek ievērotas normatīvo aktu prasības un netiek nodrošināta kontrole pār skaidras naudas ieņēmumiem un iemaksām bankas kontā, liecina veiktā revīzija.

 

Normatīvo aktu prasības nav ievērotas arī, izrakstot preču pavadzīmes-rēķinus par mēneša braukšanas biļešu realizāciju juridiskām personām, jo stingrās uzskaites preču pavadzīmēs-rēķinos netiek uzrādīta pievienotās vērtības nodokļa likme un nodokļa summa.

 

"Rīgas satiksmes" akti par degvielas patēriņa normas pārbaudēm nesniedz skaidru un pietiekamu informāciju, lai gūtu pārliecību par šo normu noteikšanas kārtību, jo nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Revīzijas rezultāti liecina, ka no plānotajiem 3 968 964 pasažieru pārvadājumu reisiem 2006.gadā nav veikti 35 199 reisi. Būtiskākais reisu neizpildes iemesls - 78% gadījumu - ir transporta līdzekļu vadītāju un konduktoru trūkums.

 

VK konstatējusi, ka pasažieru transporta līdzekļu vadītāji regulāri strādā virsstundas, kas pārsniedz likumā noteikto virsstundu maksimālo apjomu, un tiek pieļauti gadījumi, ka autobusu vadītāji nostrādā 315 darba stundas mēnesī, kas norāda uz būtisku normatīvo aktu prasību neievērošanu.

 

VK norāda uz normatīvo aktu nepilnībām, kur sabiedrisko transporta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika tiek reglamentēta tikai pasažieru autopārvadājumos, bet pasažieru pārvadājumos ar elektrotransportu - tramvajiem un trolejbusiem - reglamentācijas normatīvajos aktos nav.

 

Likumības revīzija "Rīgas satiksmes" veiktās darbības izvērtējums sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai veikta par laika posmu no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas