VK konstatē būtiskus iepirkumu pārkāpumus IeM kompleksa Gaujas ielā būvniecībā

Rīga, 14.dec., LETA. Valsts kontrole (VK) ir konstatējusi būtiskus iepirkumu pārkāpumus jaunā Iekšlietu ministrijas (IeM) administratīvā kompleksa būvniecībā Gaujas ielā.

Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra (IĪVA) vairākkārt pārkāpusi Publisko iepirkumu likumu un nav ievērojusi brīvas konkurences un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas pamatprincipus, revīzijā secinājusi VK.

 

IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Dace Ūdre aģentūrai LETA sacīja, ka ne ministrija, ne arī aģentūra no VK nav saņēmusi nekādos oficiālus atzinumus un secinājumus par pārbaudes rezultātiem. Šo iemeslu dēļ IeM nevarot komentēt dokumentus, kuru nav iestādes rīcībā.

 

Iekšlietu ministra Ivara Godmaņa (LPP/LC) apstiprinātajā 2007.gada centralizēto iepirkumu plānā iekļautie iepirkumi pārcelšanās un telpu aprīkojuma izdevumu segšanai par 1 248 280 latu jeb 31,5% pārsniedz Ministru kabineta rīkojumā šim mērķim paredzēto summu, tā radot risku, ka valsts budžeta līdzekļi var tikt iztērēti neefektīvi, norāda VK.

 

Tā kā ēka 2007.gadā netiek nodota ekspluatācijā, nomai paredzētos līdzekļus izlietot citiem mērķiem nav likumīga pamata, uzskata VK.

 

Par nopietnu pārkāpumu VK uzskata to, ka 2006.gada iekšlietu ministra apstiprinātajā centralizēto iepirkumu plānā IĪVA bija paredzēts veikt 29 centralizētā iepirkuma procedūras, bet faktiski aģentūra pērn ir veikusi 55 procedūras par kopējo summu 20 937 167 lati. Savukārt gada pārskatā par pārvaldes līguma izpildi aģentūra iekšlietu ministram atskaitījās vien par 20 centralizēti veiktajām iepirkuma procedūrām, neuzrādot 35 iepirkuma procedūras par kopējo summu 6 808 711 lati bez PVN.

 

VK arī norāda uz aizdomīgu konkursu par degvielas iegādi vairumtirdzniecības bāzē Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādēm 2007.-2010.gadā. Konkursa komisija sagatavojot pretrunīgu šī konkursa iepirkuma dokumentāciju, iespējams, ir maldinājusi potenciālos pretendentus un samazinājusi to loku, radot risku, ka netika iegūts maksimāli izdevīgākais piedāvājums, norāda VK.

 

VK atklājusi, ka aģentūrā nav izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošinātu to, ka iepirkumu līgumi tiek slēgti atbilstoši centralizēto iepirkumu procedūru komisiju pieņemtajiem lēmumiem.

 

Revīzijā konstatētas trīs procedūras, kurās noslēgti līgumi, kas pārsniedz iepirkumu komisijas lēmumos noteikto apjomu par 117 000 latu. Divos gadījumos par kopējo līguma summu 195 000 latu IeM padotības iestādes līgumus par degvielas piegādi noslēgušas ar piegādātājiem, kas attiecīgajā iepirkumā nav atzīti par uzvarētājiem.

 

Pēc veiktās likumības revīzijas VK ir izstrādājusi 14 ieteikumus IĪVA, un to izpildei atbilstoši saskaņotam grafikam tiks sekots līdzi.

 

Revīzija veikta par laika posmu no 2006.gada 1.maija līdz 2007.gada 30.aprīlim, analīzei izmantoti arī dati par 2005.-2007.gadu.

 

LETA jau ziņoja, ka nekustamais īpašums Rīgā, Gaujas ielā 15, kurā ietilpst zemes vienības 36 854 kvadrātmetru platībā un 14 būves, ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā. Īpašuma vērtība ir 14 miljoni latu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas