VK: nepietiekami izvērtēts investīciju lietderīgums Latvijas-Krievijas robežas attīstībai

Rīga, 28.nov., LETA. Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka nav veikta pietiekama analīze un izvērtēts budžeta līdzekļu ieguldījumu lietderīgums pasākumiem Latvijas un Krievijas robežas attīstīšanai, trešdien žurnālistiem sacīja valsts kontroliere Inguna Sudraba.

Kopējās prognozētās izmaksas un nepieciešamais finansējums infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas problēmu risināšanu Latvijā, 2007.-2010.gadam ir 307,6 miljoni latu. Šis finansējums un tā izlietojums nav pietiekami izvērtēts, daudzos gadījumos tas būs neefektīvs, kā arī informācijas apmaiņa starp abām valstīm nav bijusi veiksmīga, kas kavē koordinētu muitas kontroles punktu attīstību, norādīja Sudraba.

 

Revīzijā secināts, ka pēc iecerētās robežkontroles punktu modernizēšanas un rekonstrukcijas Terehovas muitas kontroles punktā ir plānota par 33% mazāka jauda nekā Krievijas pusē. Tādējādi iespējams, ka nākotnē, pieaugot kravu apjomam, Latvijas puse nespēs nodrošināt pietiekamu muitas kontroles punkta caurlaidību un būs nepieciešams veikt atkārtotu rekonstrukciju.

 

Savukārt pēc iecerētā muitas kontroles punkta "Vientuļi" modernizēšanas tā jauda būs pat piecas reizes lielāka nekā Krievijas puses muitas kontroles punktā, kas neatrisinās sastrēgumu problēmas uz robežas.

 

VK un Krievijas Revīzijas palātas kopīgi veiktā revīzijā secināts, ka Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta un Sanitārās robežinspekcijas darbība Latvijā un atbildīgo robežkontroles institūciju darbība Krievijā nenodrošina pilnīgu atbilstību normatīvo aktu prasībām un netiek organizēta tā, lai veicinātu valsts ekonomisko interešu ievērošanu.

 

Gan Sudraba, gan Krievijas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Sergejs Stepašins pēc tikšanās žurnālistiem uzsvēra, ka līdz šim nav izveidota pastāvīga informācijas apmaiņas sistēma starp abu valstu atbildīgajām institūcijām par robežšķērsošanā izvirzītajām prasībām. Atbildīgās amatpersonas nevar nodrošināt ar pietiekamu informāciju kravu pārvadātājus un tādā veidā veicināt efektīvāku robežšķērsošanu.

 

Lai veicinātu robežšķērsošanas jautājumu risināšanu, VK un Krievijas Revīzijas palāta aicina izvērtēt iespēju nodrošināt informācijas apmaiņu starp abu valstu atbildīgajām institūcijām par normatīvo aktu prasībām un to izmaiņām.

 

VK un Krievijas Revīzijas palāta uzskata, ka saskaņotu darbību trūkums, plānojot robežkontroles punktu modernizāciju un izbūvi, var radīt nelietderīgu un neefektīvu budžeta līdzekļu izlietojumu, turklāt tas neveicina situācijas uz robežas uzlabošanu un kravu autotransporta rindu samazināšanos.

 

Konstatēts, ka atsevišķas muitas kontroles punktu iekārtas ilgstoši nedarbojas, tādējādi pastāv iespēja, ka muitas kontroles laikā nav iespējams atklāt transportlīdzekļa un kravas faktiskās masas neatbilstību pavaddokumentiem.

 

VK iesaka izvērtēt iespēju noteikt papildu tehniskā aprīkojuma nepieciešamību, kas nodrošinātu alternatīvu vai kompensējošu darbību veikšanu.

 

Savukārt Krievijā, lai risinātu šo jautājumu, šā gada oktobrī saskaņā ar prezidenta lēmumu ir nodibināta Krievijas Federācijas Valsts robežas aprīkojuma federālā aģentūra, kurai jāveic robežkontroles punktu izveides, darbības un attīstības funkcijas, informēja Stepašins.

 

Revīzijas laikā uz abu valstu robežas konstatēts, ka pēdējā pusotra gada laikā Krievija dažādu konstatēto neatbilstību dēļ valstī nav ielaidusi un atpakaļ nosūtījusi ap 10 000 kravu, bet Latvijas puses atskaitēs parādoties piecas reizes mazāki skaitļi. Pēc Sudrabas teiktā, revīzija arī atklājusi, ka uz robežas ir nepietiekams darbinieku skaits un nenotiek pietiekama to rotācija, kas palielina korupcijas riskus.

 

Tiek norādīts, ka revīzijas laikā VK nav izdevies iegūt visu nepieciešamo informāciju no Satiksmes ministrijas, lai varētu redzēt kopainu par esošo situāciju un izdarīt daudz pilnīgākus secinājumus par situācijas attīstību.

 

Tiek plānots, ka pēc gada varētu norisināties atkārtota VK un Krievijas Revīzijas palātas vadības tikšanās, lai izvērtētu situāciju un panāktos uzlabojumus.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas