Zalāns atstādina desmit pašvaldību vadītājus

Rīga, 14.janv., LETA. Par Teritorijas plānošanas likuma ilglaicīgu nepildīšanu, noteiktajā termiņā nenodrošinot teritorijas plānojumu izstrādi, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP) šodien parakstījis rīkojumus par desmit pašvaldību vadītāju atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, aģentūru LETA informēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM).

No amata pienākumu pildīšanas atstādināta Madonas rajona Bērzaunes pagasta padomes priekšsēdētāja Vineta Lamberte, Gulbenes rajona Litenes pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Ciglis, Gulbenes rajona Druvienas pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Graumanis, Tukuma rajona Lapmežciema novada domes priekšsēdētājs Edmunds Pētersons, Krāslavas rajona Piedrujas pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Purmalis, Rēzeknes rajona Rikavas pagasta padomes priekšsēdētāja Biruta Ieviņa, Ludzas rajona Rundēnu pagasta padomes priekšsēdētāja Ina Zavadska, Krāslavas rajona Skaistas pagasta padomes priekšsēdētāja Gundega Grišāne, Ventspils rajona Usmas pagasta padomes priekšsēdētājs Gendrihs Šķesters un Valkas rajona Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājs Raitis Priede.

 

Lēmums par pašvaldību vadītāju atstādināšanu pieņemts, lai nodrošinātu pašvaldību turpmāku tiesisku darbību. Kā uzskata ministrs, "turpinot vadīt pašvaldību darbu, atstādinātie pašvaldību priekšsēdētāji var apdraudēt pašvaldības darbības tiesiskumu un iedzīvotāju likumīgo tiesību un interešu tiesisku realizēšanu, it īpaši teritorijas plānošanas un būvniecības jomā".

Teritorijas plānošanas likumā noteikts, ka vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem bija jābūt izstrādātiem un apstiprinātiem līdz 2007.gada 31.decembrim. Minētajām desmit pašvaldībām joprojām teritorijas plānojuma galīgā redakcija nav iesniegta atzinuma saņemšanai plānošanas reģionā un RAPLM.

 

"Saskaņā ar likumu jau pirms gada man bija tiesības par likuma nepildīšanu atstādināt no amata pašvaldību vadītājus, kas nav nodrošinājuši teritorijas plānojumu izstrādi. Gada laikā ministrija darīja visu, lai mudinātu pašvaldības pildīt likuma prasības. Ja pirms gada spēkā esoši plānojumi nebija 129 pašvaldībām, tad tagad - 29. Gandrīz visos gadījumos tieši pašvaldību vadītāji ir iecelti par teritorijas plānojuma izstrādes vadītājiem, līdz ar to viņi ir tieši atbildīgi par to, ka nav nodrošināta pašvaldības teritorijas attīstības galvenā dokumenta sagatavošana likumā noteiktajā termiņā," savu lēmumu skaidro Zalāns.

 

Ministrs arī norāda, ka teritorijas plānojumu izstrāde neesot tikai formāla likuma prasība. Plānojums ir svarīgs pašvaldības attīstības dokuments, bez kura nevar notikt teritorijas līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība. Daudzos gadījumos nekustamo īpašumu īpašnieki nevar izmantot savus īpašumus, jo nav iespējams veikt lauksaimniecības un meža zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos bez spēkā esoša teritorijas plānojuma. Līdz ar to likumā noteiktā pienākuma nepildīšana tieši skar pašvaldības iedzīvotāju intereses. Tāpat teritorijas plānojums ir īpaši svarīgs laikā, kad darbu plāno sākt jaunveidojamie novadi, skaidro RAPLM.

 

RAPLM atzīmē, ka valsts kopš 1996.gada ir atvēlējusi 6,6 miljonus latu kā mērķdotācijas pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādei. Vienlaikus RAPLM esot sniegusi metodisku palīdzību, konsultējot pašvaldības par plānojumu izstrādes procesu.

 

Kopumā darbs pie plānojuma izstrādes turpinās vēl 19 pašvaldībās. Visilgāk darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes norisinās Gulbenes rajona Litenes pagastā - kopš 1996.gada. Desmit gadus šis process ilgst Ludzas rajona Rundēnu pagastā. Arī pašreizējās plānojuma izstrādes stadijas ir atšķirīgas. Dažām pašvaldībām ir izstrādāta plānojuma 1.redakcija, dažām - notiek sabiedriskā apspriešana vai tiek gatavota 2.redakcija. Tāpat atšķiras termiņi, kuros pašvaldību vadītāji solījuši pabeigt teritorijas plānošanas procesu.

 

RAPLM vairākkārt aicinājusi pašvaldības ievērot likumā noteikto termiņu un aktīvi strādāt pie teritorijas plānojuma. Vienlaikus ministrija ir prasījusi skaidrojumus par to, kas kavējis pašvaldības izstrādāt teritorijas plānojumus. Pašvaldību vadītāju paskaidrojumus tikšanās laikā uzklausīja arī Zalāns.

 

Ministrs akcentē, ka arī turpmāk RAPLM rūpīgi sekošot pašvaldību darbības tiesiskumam, gan sniedzot konsultācijas un skaidrojumus, gan vēršoties pret tām pašvaldībām un to vadītājiem, kas savā darbībā pārkāpj normatīvo aktu prasības.

RAPLM atgādina, ka likuma "Par pašvaldībām" 93.pants paredz, - ja domes priekšsēdētājs nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Savukārt saskaņā ar 94.pantu šādā kārtībā no amata atlaisto domes priekšsēdētāju nevar atkārtoti ievēlēt par šā sasaukuma domes priekšsēdētāju.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas