Laukos: atbalstīs pilnā apmērā

Lauku atbalsta dienests izmaksās atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai pilnā apmērā. Tā paredz izmaiņas noteikumos.

Ir paredzēts palielināt atbalsta apmēru par 400 000 latu lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem kredītprocentu daļējai dzēšanai, lai lauksaimniecības produktu ražotāji varētu saņemt atbalstu pilnā apmērā un nebūtu jāpiemēro proporcionālais samazinājums.

Par 1 032 814 latiem palielināta arī atbalsta summa pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai.

Atbalsta summas samazinājums par 1 432 814 latiem paredzēts tikai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem. Šie saņēmēji atbalstu nav apguvuši plānotajā apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas