Lauksaimniekiem iespējams pieteikties konkursam

Lauksaimniekiem līdz 3.maijam ir iespējams pieteikties konkursam Valsts Lauku tīkla pasākumā "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšanai". Atbalsta nodrošināšanas mērķis ir izvērtēt savu saimniecību, lai noskaidrotu, kas tajā vēl jāsakārto, lai kontrolējošās institūcijas neuzliktu sodus.

SIA "LLKC" Gulbenes nodaļas biroja vecākā augkopības speciāliste Ingrīda Šteinberga informē, ka zemnieku saimniecības apmeklēs un tās izvērtēs Lauksaimniecības konsultāciju centra sertificēti speciālisti: savstarpējās atbilstības konsultants vides aizsardzības, augu veselības un labas lauksaimniecības un vides apstākļu jautājumos, kā arī konsultants dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārmedicīnas jautājumos. Viņi aizpildīs īpašu apmeklējuma lapu.  

"Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšanu lauksaimniekiem veiks jomās, kas saistās ar vides aizsardzības, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības, dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas, dzīvnieku labturības, kā arī labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu ievērošanu," skaidro I.Šteinberga.

 

Pieteikties uz dalību novērtējumā var personas, kas pretendē uz Eiropas Savienības platībmaksājumu atbalstu. Saimniecībā mājlopiem un ganāmpulkiem ir jābūt reģistrētiem dzīvnieku ganāmpulkā valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs". Ganāmpulkam jāatrodas pārraudzībā un lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir 10 un vairāk. Īpaši jutīgajās teritorijās tie var būt 5 un vairāk dzīvnieku. Saimniecībās, kas nodarbojas ar augkopību, sējplatībai jābūt no 20 līdz 1000 hektāriem, kā arī ja dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus audzē 3 vai vairāk hektāru platībā.

 

Lauksaimnieki var pieteikties, zvanot pa tālruni 22004724 vai 29337806. Informācija par iespēju pieteikties dalībai uz saimniecību atbilstības novērtēšanu ir publicēta arī interneta mājas lapā "www.llkc.lv". Tā ir pieejama arī Gulbenes nodaļas birojā. Pieteikties var fiziskas un juridiskas personas. Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā. Pieteikumu vērtēšanas rezultāti tiek paziņoti 12 dienu laikā pēc konkursa pieteikumu pieņemšanas pēdējās dienas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas