Lauksaimniekiem jāievēro atbilstības prasības

Austrumvidzemes Lauku attīstības biroja speciāliste Vilhelmīne Gargurne informē, ka turpmāk Latvijā lielu vērību veltīs savstarpējai atbilstībai starp lauksaimnieku saņemtajiem tiešajiem maksājumiem un prasībām, kas viņiem jāievēro sabiedrības interesēs.

"Šīs prasības attiecas uz vides aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību, sabiedrības veselību, augu veselību, kā arī labu lauksaimniecības un vides stāvokli. Tas nozīmē, ka tiem lauksaimniekiem, kuri nespēs nodrošināt šīs prasības, tiks samazināts atbalsta apjoms," stāsta V.Gargurne.

 

Savstarpējās atbilstības prasības nav jaunas, jo lauksaimnieki piecas ievēro kopš 2004.gada, piemēram, gādājot par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, atbilstošas agrotehnikas izmantošanu un pastāvīgo pļavu un ganību noganīšanu vai nopļaušanu.

 

"Tikai līdz šim šo prasību neievērošana nav bijusi par pamatu tiešo maksājumu apjoma samazināšanai vai nepiešķiršanai," norāda V.Gargurne.

 

Savstarpējās atbilstības prasības tiks ieviestas pakāpeniski. Sākot ar 2009.gadu, lauksaimniekiem vajadzēs ievērot 76 atbilstības prasības, kas ir saistītas ar vidi, piemēram, par gruntsūdeņu un savvaļas putnu aizsardzību, augsnes, kā arī ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem. dzīvnieku identifikācijā un reģistrācijā - 22 atbilstības prasības.

 

Ar 2011.gadu sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzībā būs jāievēro 49, piemēram, par pārtikas apriti, dzīvnieku slimību kontroli un apkarošanu, noteiktu vielu lietošanas aizliegumu un citas. Dzīvnieku labturībā būs 64 prasības.

 

Par savstarpējās atbilstības prasībām biroja speciālisti regulāri informēs rajona lauksaimniekus katrā pagastā. Būs četras kontrolējošās iestādes - Pārtikas un veterinārais dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts meža dienests un Valsts augu aizsardzības dienests.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas