Lejasciemieši svētkos saņems Atzinības rakstus

Lejasciema pagasta iedzīvotāji Latvijas 90. dzimšanas dienā saņems pašvaldības Atzinības rakstus.

Par regulāriem skolēnu sportiskajiem sasniegumiem rajonā un profesionalitāti skolas ikdienas darbā apbalvota tiks Lejasciema vidusskolas sporta un informātikas skolotāja Ilva Bērziņa.

 

Par regulāriem skolēnu sportiskajiem sasniegumiem rajonā, atbildīgu ikdienas darbu un prasmīgu sacensību organizēšanu Atzinības rakstu saņems arī Lejasciema vidusskolas sporta skolotājs Aigars Bērziņš.

 

Lejasciema vidusskolas angļu valodas skolotāja Antra Paegle tiks godināta par projektu darba aktivitātēm un sadarbības veicināšanu ar Polijas skolēniem.

 

Atzinības rakstu saņems arī Lejasciema vidusskolas kancelejas pārzine Ausma Kaņepe par precizitāti, daudzpusību un atsaucību, kārtojot skolas darba jautājumus.

 

Par ilggadēju darbu pirmsskolas izglītībā, nodrošinot ikdienā profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu, izrādot pašiniciatīvu iestādes pedagogu radošas sadarbības motivēšanā un sekmīgu sadarbību ar iestādes audzēkņu vecākiem, apbalvos pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" pirmsskolas skolotāju Irisu Puidzi.

 

Par ilggadēju, kvalitatīvu, ar augstu atbildības sajūtu veiktu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā apbalvos arī pirmsskolas skolotāju Andru Pērkoni. SIA "Rainis" valdes priekšsēdētāja Anastasija Gabranova saņems apbalvojumu par ilggadēju darbu un ieguldījumu lauku attīstībā.

 

Par godprātīgu atbalstu pagasta kultūras un sporta dzīvē godinās novadnieku Aivaru Galeju. Atzinību saņems arī pagasta padomes izpilddirektors Māris Milns par pašaizliedzīgu un nesavtīgu palīdzību pagasta iedzīvotājiem.

 

Savukārt par ģimeniskas vides veidošanu pagastā godinās Daigu un Aināru Ritmaņus un Daigu un Mundi Žviriņus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas