Lemj par Atzinības rakstu piešķiršanu

Izskatot iesniegumus par Atzinības rakstu piešķiršanu, Gulbenes novada dome nolēma piešķirt Atzinības rakstu Lizuma kultūras nama lauku kapelas vadītājam Miervaldim Vilnim par mūža ieguldījumu Gulbenes novada Lizuma pagasta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, uzturēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Atzinības raksts tiks piešķirts arī Gulbenes 2.vidusskolas skolotājai Tatjanai Vekšinai par apzinīgu, mērķtiecīgu un radošu darbu skolēnu mācīšanā un mācīšanās prasmju attīstībā, kā arī domājošas, radošas personības veidošanā un gudras un tolerantas sākumskolas pedagogu metodiskās komisijas vadīšanā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas