Lemj par finansējuma piešķiršanu “Asarīšu” remontdarbiem

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
Gulbenes novada pašvaldības vides aizsardzības jautājumu komisija izskatījusi SIA “Alba” iesniegumu pašvaldībai, kurā ir lūgts piešķirt finansējumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu “Asarīši” remontdarbiem no pašvaldības dabas resursu nodokļa ieņēmumu līdzekļiem. Remontdarbi veicami steidzamā kārtā dūņu attīrīšanas sistēmas uzlabošanai.

Komisija ir nolēmusi atbalstīt 7260 eiro finansējuma piešķiršanu “Asarīšu” remontdarbiem no Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu nodokļa rezerves fonda līdzekļiem. Arī finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja šī finansējuma piešķiršanu. Lēmuma projekts vēl tiks skatīts Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas