Lemj par līdzekļu piešķiršanu

Gulbenes novada domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt Beļavas tautas nama rekonstrukcijas un aprīkošanas projekta 2.kārtas virzīšanu atklātā projektu iesniegumu konkursā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai.

Projekta apstiprināšanas gadījumā novada dome projekta īstenošanai garantē līdzfinansējumu 5568,38 latu apmērā un nodrošina neattiecināmo izmaksu segšanu 12 250,44 latu apmērā. Projekta priekšfinansēšanai, kā arī līdzfinansējuma un neattiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas