Lemj par uzņemšanu dzīvokļu rindā

Kārtējā Gulbenes novada domes sēdē deputāti lēma astoņus iedzīvotājus reģistrēt novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, bet vienam tika atteikts.

Tāpat tika nolemts izīrēt dzīvojamo telpu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā astoņiem iedzīvotājiem, bet vienam - atteikts.

 

Pagarināts dzīvojamās telpas īres līgums tika ar divām personām, kā arī divas personas tika izslēgtas no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas