Letālu nelaimes gadījumu nav bijis

Gulbenes novadā 2018.gadā notikuši 17 nelaimes gadījumi darbā, no tiem 3 smagi, letālu nav. Par to informē Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vadītājs Ainārs Šmagris.

2018.gadā Gulbenes novada uzņēmumos veiktas 20 pārbaudes saistībā ar nelegālās nodarbinātības atklāšanu, 5 uzņēmumos kopā konstatētas 7 nelegāli nodarbinātas personas - mežizstrādes, būvniecības un ainavu veidošanas un uzturēšanas uzņēmumos. Vai darba inspekcija pagājušajā gadā ir saņēmusi iesniegumus no personām, kas informē par iespējamiem pārkāpumiem darbā?

A.Šmagris norāda, ka Gulbenes novada uzņēmumos pagājušajā gadā ir veiktas 23 pārbaudes, kuru nolūks bijis “iesnieguma izskatīšana”, līdz ar to varot teikt, ka vismaz 23 iesniegumi par Gulbenes novada uzņēmumiem ir izskatīti. Lielākā daļa saistīta ar darba algas neizmaksāšanu.

“Sūdzības 90 % gadījumu ir pamatotas. Saņemot iesniegumu, tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret darba devēju. Darba dēvējam tiek izsniegts rīkojums pārkāpumus novērst un atkarībā no pārkāpuma nozīmīguma tiek pieņemts lēmums. Ja darba devējs sadarbojas ar Valsts darba inspekciju un pārkāpumus novērš, lietvedība tiek izbeigta. Ja darba devējs nepilda rīkojumu un darba algu neizmaksā, lieta tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam darba algas piedziņai,” saka A.Šmagris.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas