Līdz 15.maijam vēl aicina pieteikt labākās ģimenes 8

Biedrība ,,Ecclesia" sadarbībā ar Gulbenes pilsētas domi un nodibinājumu „Fonds Ģimenei" Gulbenes pilsētas svētku laikā - 25.jūlijā - rīko Ģimenes dienu un kristīgās mūzikas festivālu ,,Tabernacle". Šajā pasākumā tiks nominētas labākās ģimenes, kuras dažādām nominācijām būs pieteikuši iedzīvotāji.

Septiņas nominācijas
Ģimenes vai atsevišķas personas vērtēs septiņās nominācijās.

Nominācijā "ZELTA PĀRIS" jāpiesaka laulāts pāris, kas kopā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus;

"LIELĀ ĢIMENE" - ģimene, kur aug visvairāk pašu laulībā dzimuši bērni;

"NESAVTĪGĀ ĢIMENE" - ģimene, kas audzina savus bērnus un uzņēmusies gādību par bērniem, kuri nav dzimuši pašu laulībā (adoptējusi, ņēmusi aizbildnībā vai ir audžuģimene);

"STRĀDĪGĀ ĢIMENE" - ģimene ar augstu darba tikumu, sakoptu un viesmīlīgu mājas vidi;

 "TALANTĪGĀ ĢIMENE" - ģimene, kura mērķtiecīgi audzina bērnus, investējot laiku un enerģiju, lai attīstītu viņu talantus;

"SPORTISKĀ ĢIMENE" - ģimene (vecāki, bērni, vecvecāki), kura mērķtiecīgi audzina bērnus, investējot laiku un enerģiju, lai gūtu ievērojamus sasniegumus sportā un ar savu aktivitāti veicina sporta attīstību sabiedrībā;

"CILVĒKS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI" - persona, kura līdztekus rūpēm par savu ģimeni, veikusi nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, atbalstot Latvijas ģimenes un veicinot ģimenes vērtību popularizēšanu.


Ģimenes vai personas attiecīgai nominācijai var pieteikties pašas, tās var pieteikt cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni vai personu, valsts un nevalstiskās organizācijas, kā arī tās var izvirzīt akcijas rīkotāji. Vienā nominācijā ģimene vai persona var būt nominēta reizi 5 gados.


Vispārējie nosacījumi
Visām laulībām ir jābūt juridiski reģistrētām. Ģimene nevar būt atzīta par nelabvēlīgu, vecākiem nedrīkst būt atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības pār kādu no bērniem (arī pagātnē); neviens no bērniem nedrīkst būt bijis vecāku vainas dēļ ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē vai audžuģimenē. Vismaz vienam no vecākiem jābūt Latvijas pilsonim.

 

Ar bērniem tiek domāti bērni līdz 18 gadiem, izņemot gadījumus, kad bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācības, bet ir ne vecāks par 25 gadiem. Šis nosacījums neattiecas uz nomināciju "ZELTA PĀRIS". Nominētajā ģimenē jābūt vismaz 3 bērniem.


Nominanti var pieteikties vai viņus var pieteikt, nosūtot pieteikuma anketu līdz 15.maijam uz adresi: Dzelzceļa iela 1, Gulbene, LV-4401 ar norādi „Ģimenes svētku nominācija", anketu var nodot Gulbenes rajona bibliotēkās vai sūtīt uz e-pasta adresi "aivarsosis@inbox.lv." Plašāka informācija pa tālruni 29564295.


Nominantus katrā nominācijā izvērtē un uzvarētājus apstiprina komisija, kuru izveido akcijas rīkotāji gan no sava vidus, gan pieaicinot pārstāvjus no dažādām Latvijas ģimenes organizācijām. Komisija izstrādā un apstiprina arī savas darbības nolikumu. Uzvarētāju katrā nominācijā nosaka pēc komisijas locekļu visvairāk nodotajām balsīm.

Pieteikuma anketa


Nominācija...............................................................................................................


Nominanta/-u vārds, uzvārds......................................................................................


Nominanta/- u dzīvesvieta.........................................................................................


Nominanta/-u kontakttālrunis, e - pasta adrese (ja tāda ir)...........................................................................................................................


Nominata/-u raksturojums un pamatojums nominēšanai atbilstoši nolikumam..............................................................................................................

Informācija par pieteicēju

Vārds, uzvārds.........................................................................................................


Kontakttālrunis, e - pasta adrese.................................................................................

Pievieno komentāru

Komentāri 8

dzīvo arī 50 gadus kopā!!!!! Mani vecāki svinēs augustā zelta kāzas super vecāki!!!!

pirms 11 gadiem, 2009.05.08 12:08

Jā...

Gudrie psihologi arī tagad deklarē, ka nav jādomā, ka laulība ir uz visu mūžu. Un tad rodas jautājums - kas vispār ir ģimene? Vai tikai māte ar bērniem ir ģimene? Agrāk tā bija vientuļā māte. Pēc būtības ģimene ir abu dzimumu pārstāvju, kas parasti dzīvo kopā, kopdzīves forma. Tad nu mūsdienās to pareizo ģimeņu skaits vairs nebūs tik liels. Un vai ir jēga tik daudzām nominācijām? Katrā ģimenē būs savs skelets skapī, par kuru daudzi nezinās, kā Karoļu gadījumā, bet gan jau kāds zinās... Mūsu sabiedrībā ģimene ir degradējusies. Tagad vairāk atbalsta kopdzīvi. Diemžēl...

pirms 11 gadiem, 2009.05.08 11:02

domaju ka

Tagadejos laikos jau neviens 50 gadus lauliba vairs nenodzivo!

pirms 11 gadiem, 2009.05.08 06:42

Ezik

vai tiešām jūs pazīstat tikai vienu paraugģimeni??? Daukstu pagastā vien zinu vairākas, kas būtu jāpiesaka.

pirms 11 gadiem, 2009.04.25 20:58

berta

Karolju gimene varetu pretendeet visas nominacijaas :)

pirms 11 gadiem, 2009.04.24 01:08

Vietējās ziņas