Lielā talka - pēc divām dienām

Sestdien, 30.aprīlī, būs jau ceturtā Vislatvijas talka.
Pagājušajā nedēļā jau informējām par daļu talkošanas vietu, šīm vietām cilvēki internetā ir pievienojuši vēl daudzas citas.

Gulbenes novada invalīdu biedrības biedri piedalīsies talkā Vecgulbenes muižas publiskā parka sakopšanā, pulcēšanās - pie invalīdu biedrības pulksten 9.00. Gulbenē talkots tiks arī lielajā pļavā pie Rīgas ielas 25.mājas. Turpat līdzās ir arī Līkā un Ābeļu iela, arī šo ielu iedzīvotāji tiek aicināti piebiedroties šai talkošanas vietai.  

Beļavas pagasta pārvaldes teritorijā sakopšanas darbi notiks visos četros ciematos - Beļavā, Pilskalnā, Letēs, Ozolkalnā. Beļavas ciematā tiks stādīti dekoratīvie skujkoki, savukārt Pilskalna ciematā tiks sakopta pagasta estrāde.

 

Daukstu pagastā talkotāji tiek aicināti pulcēties pulksten 9.00 Staros pie autobusa pieturas. Tiek plānots sakopt autoceļu Stāķi - Stari - Lejasandži - Skudras ceļmalas.

 

Druvēnieši varēs talkot ne tikai Silmaču dīķa krastā, par ko jau rakstījām, bet arī piebiedroties biedrībai "Pērļu zvejnieki", kas sakops ozolu aleju ceļā Druviena - Tirza, izzāģējot sausos zarus un sakopjot ceļmalas. Vēl druvēnieši tiek aicināti sakopt kapu teritoriju un apkārtni un arī Silmaču brīvdabas estrādes teritoriju, lai 22.jūnijā šajā estrādē visi varētu ielīgot Novada dienās.

 

Galgauskas pagasta iedzīvotāji aicināti sakopt iestāžu apkārtni un ceļmalas. Jaungulbenes pagastā talkotāji kops ceļmalas, kapi un iestāžu teritorijas, sakops arī Rijaskalnu. Pagasta teritorijā zemes īpašumā "Avoti" tiks savākti sadzīves atkritumi arī maza apjoma nelegālā izgāztuvē.

 

Lejasciema pagasta iedzīvotāji var iesaistīties ne tikai Gailīšu peldvietas sakopšanā, bet arī biedrības "Sporta klubs "Tors"" rīkotajā Sudala ezera peldvietas sakopšanā.

 

Litenē plānots ir sakopt gan ceļmalas, gan parku, gan arī iestāžu teritorijas.

 

Lizumnieši talkas laikā aicināti sakopt arī piemiņas vietu padomju represijās cietušajiem pie bijušās Lizuma stacijas. Sakopšanas talka notiks arī dabas parkā "Augstie kalni".

 

Līgo pagastā iedzīvotāji aicināts piebiedroties pagasta centra, Ušuru kapsētas, kā arī ceļmalu sakopšanai.

 

Stāmerienā ir reģistrēta Stāmerienas pamatskolas un Stāmerienes stacijas apkārtnes sakopšanas talka.

 

Talciniekiem jāatceras, ka atkritumi šogad jāvāc dzeltenos maisos. Tos varēs saņemt Lielās talkas dienā talkošanas vietās pie atbildīgās personas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas