Litenē nebūs sociālās rehabilitācijas centra bērniem, finansējumu izmantos citām projekta aktivitātēm

Litenes “Brīnumos” tomēr netiks veidots sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Sākotnēji bija iecerēts šo centru veidot kā sava veida “atelpas brīža” vietu šādu bērnu vecākiem vai citiem viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Pašvaldībā secināts – šāds centrs novadā nav akūti nepieciešams. Tas izskanēja Gulbenes novada domes 28.maija sēdē.
Tādējādi deputāti ir grozījuši projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā”, kura realizāciju paredzēts beigt līdz 2021.gada decembrim.
Jāatgādina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 1 200 000 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 613 853,85 eiro, valsts budžeta finansējums - 27 081,79 eiro, pašvaldības finansējums - 559 064,36 eiro.
Vietējais deputāts, sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Valtis Krauklis skaidroja, ka, atsakoties no projekta vienas sadaļas, šādi ietaupītais finansējums – aptuveni 7000 eiro - tiks izmantots pārējām projekta aktivitātēm, kuras paredzēts īstenot.
Tādējādi minētajā projektā tiek saglabātas trīs sadaļas: dienas aprūpes centra, kā arī specializēto darbnīcu izveide Gulbenē, Dzirnavu ielā 7a (personām ar garīga rakstura traucējumiem); grupu dzīvokļa pakalpojums Tirzas pagasta “Doktorātā” (pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem); ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Stradu pagasta “Stāķos 11” (nodrošina speciālisti, kas pilda vecāku funkcijas; paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši individuālajām vajadzībām).
Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka Gulbenes novada pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu Tirzas “Doktorāta” pārbūvei par grupu dzīvokļiem. Prognozētā līgumcena ir 220 000 eiro bez PVN. Piedāvājumi tiks gaidīti līdz 12. jūnijam.
Vēl turpinās cita publiskā iepirkuma izvērtēšana – būvuzraudzība telpu pārbūvei Stradu pagasta “Stāķos 11”.
Jāatgādina, ka Litenes pagasta “Brīnumos” kopš pagājušā gada 1.septembra ir slēgta tur pirms desmit gadiem izveidotā bērnu patversme, kura 2017.gadā tika pārdēvēta par bērnu un ģimenes atbalsta centru. Iemesls – iestāde bija nerentabla. “Brīnumu” ēku izmanto ēdiena gatavošanai visiem novada bērnudārza “Ābolīši” audzēkņiem, kā arī šajā ēkā tiek mazgāta bērnudārza veļa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas