Lizuma vidusskola – inovatīvās pieredzes skola

Šinī mācību gadā Lizuma vidusskola ir kļuvusi par inovatīvās pieredzes skolu. Tās pedagogi arvien meklē jaunas iespējas, lai pilnveidotu savu prasmi mūsdienīgu metožu un paņēmienu pielietošanai mācību procesā.

"Lizuma vidusskolas pedagogi jau arī iepriekšējos gados ir uzkrājuši lielu pieredzi, darbojoties dažādos projektos," stāsta Lizuma vidusskolas skolotāja Skaidrīte Burkite.  

Skolas pedagogu darbu veiksmīgi koordinē mācību iestādes direktore Irēna Ābeltiņa. 18.oktobrī Lizuma vidusskolā notika metodiskā diena, kurā piedalījās ne tikai Gulbenes novada Druvienas, Galgauskas, Rankas, Tirzas pamatskolas un Gulbenes 2.vidusskolas, bet arī Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi.

 

Vienpadsmit Lizuma vidusskolas skolotāji vadīja atklātās stundas dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā. Skolotāji I.Dambe, M.Ranka, I.Roziņa, S.Klimone, N. Biezā, I.Dārziņa, A.Evardsone, G.Arena, A.Kostigova, S.Rakauskis un J.Svikša, daloties inovatīvā pieredzē, demonstrēja mūsdienīgas tehnoloģijas, stundu plānus, dalījās ar atbalsta materiālu, labās prakses piemēru, paplašinot skolotāju iespējas veicināt skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem.

"Pedagogi novērtēja veiksmīgo sadarbību starp skolotājiem un skolēniem, kā arī vēroja mērķtiecīgu metožu un aktivitāšu daudzveidību mācību stundu laikā. Vecpiebalgas vidusskolas vēstures skolotāja Žanna Otersone pēc vērotās vēstures stundas, ko vadīja "Iespējamās misijas" jaunais pedagogs Sandris Rakauskis, teica, ka „stundā prasmīgi pielietotas tehnoloģijas, efektīvas darba formas, taču visvērtīgākais - skolotājam Sandrim pedagoģiskajā darbībā prioritāte ir skolēnu prasmju attīstība, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli un svarīgi"," stāsta S.Burkite.

 

Metodiskās dienas noslēgumā vēstures skolotājs S.Rakauskis vadīja nodarbību par stundu sākuma un beigu metodēm, kā arī dalījās pieredzē, kā formatīvā vērtēšana var kļūt par aizraujošu procesu pašiem skolotājiem un skolēniem. Vecpiebalgas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Strelkova atzina, ka ir atsaukusi atmiņā daudzas piemirstas idejas, kuras varēs pielietot pedagoģiskajā darbā. Arī S.Rakauskis uzskata, ka viņam metodiskā diena bijusi īpaša.

 

„ Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji brauca ciemos pie manis nevis vairs kā pie sava skolēna, bet gan kā pedagoga. Priecājos sastapt savus skolotājus, kas joprojām ir cilvēcīgi, sirsnīgi, smaidīgi un enerģiski. Kopumā metodiskā dienā Lizuma vidusskolā bija pozitīvu emociju piepildīta, un katrs tās dalībnieks ieguva sev gan jaunas, radošas idejas, gan materiālus darbam," atzina S.Rakauskis.

 

Pedagogu kolektīva darbu vēroja arī Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas metodiķe Baiba Muceniece. "Skolotāju pašaizliedzīgs darbs apvienojumā ar viņu pieredzi un mieru, ar nelielu humora dzirksti un vienkāršību ir garants skolēnu patstāvībai, motivācijai veidot izpratni par norisēm apkārt. Lizuma vidusskolas direktore I. Ābeltiņa vienmēr ir saistījusi ar savu vienkāršību un atvērtību, izaudzinājusi labu, profesionālu pedagogu kolektīvu, vienmēr ir prieks šajā skolā būt un sadarboties"," teica B.Muceniece.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas