LLU zemes ierīcības studenti praktizē Gulbenes novadā

Septembrī uz Gulbenes novadu devās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes (LIF) bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība” 3. kursa studenti lektora Andreja Branta vadībā, lai realizētu Gulbenes novada pasūtījumu un uzmērītu vairākus novada objektus un teritorijas.

Studiju prakses laikā no 2. līdz 13. septembrim zemes ierīcības studenti veica mērniecības darbus Rankas, Druvienas un Galgauskas kapos, kā arī Rankas lauku teritorijā 22 ha platībā. Tādējādi topošajiem speciālistiem studiju procesā tika nodrošināta ne tikai teorētisku zināšanu apguve, bet arī attīstītas prasmes mērnieka darbā.

Turklāt ieguvēji ir arī Gulbenes novada pašvaldība, kas studējošiem piedāvā praktizēšanās iespējas un pēc tam arī izmanto prakses darba rezultātus savā darbā. Studentu uzmērītais materiāls kalpos kā apbedījumu reģistrs, un būs nozīmīgs tiem, kas vēlēsies atrast savu mirušo tuvinieku atdusas vietu.

Šāda veida mērniecības prakse, kurā piedalās Latvijas Lauksaimniecības universitātē studējošie, tiek organizēta jau piekto gadu, pateicoties LIF lektora A. Branta un universitātes absolventa Alvila Pētersona sadarbībai, kurš šobrīd vada Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļu.

„Esmu gandarīts par līdzšinējo sadarbību ar LLU LIF studentu prakses ietvaros. Pašvaldība iegūst kvalitatīvu novada kapsētu topogrāfisko plānu materiālu (kapu teritorija, celiņi, kapu laukumi, apbedījumu vietas, pieminekļi, koki, krūmu rindas, ēkas utt.) , kuru izmantojam veidojot apbedījumu uzskaiti un reģistrāciju. Turklāt studenti iegūst priekšstatu par vienu no savas specialitātes darbu veidiem un, kas pats galvenais, prakses ietvaros veic sabiedrībai vajadzīgu un noderīgu darbu”, atklāj A. Pētersons.

„ Kā esmu novērojis visus piecus sadarbības gadus, uzticēto darbu studenti veic apzinīgi un ar "uguntiņu" acīs, dažreiz pat ņemot talkā savu brīvo laiku. Zinot, cik grūti ir atrast un izveidot reālas prakses vietas, ir patīkami, ka veiksmīgi izdevusies sadarbība, kas abām pusēm sniedz ieguvumus. Paralēli tiešajiem prakses pienākumiem studentus cenšamies iepazīstināt ar pašvaldības darbu, iepazīstinām ar Gulbenes novadu, radām iespēju piedalīties dažādos novada rīkotos pasākumos. Visas prakses grupas ir izbaudījušas braucienu ar Gulbenes - Alūksnes bānīti,” ar savu novadu lepojas A. Pētersons.

A.Pētersons atklāj, ka pašvaldība ir domājusi par iespējām veidot prakses vietas arī citu specialitāšu studentiem. Viņaprāt, svarīgākais ir atrast ieguvumu abām pusēm un rast finansējumu.

Kā stāsta praksē iesaistītais students Gatis Skrebelis, nepilnu 2 nedēļu laikā bija iespējams izjust īsta mērnieka darba pienākumus un saprast savas kļūdas pasniedzēja vadībā.

„Atšķirībā no praksēm Jelgavā, kad tiek uzmērītas pasniedzējiem zināmas teritorijas, šeit mēs visi bijām vienā līmenī, jo nav materiālu, ar kuriem varētu salīdzināt un pārbaudīt praksē padarīto. Tas rada koleģiālu un vienotu atbildības sajūtu pasniedzēja un studentu starpā. Darbs bija grūts un atbildīgs, kas arī deva vajadzīgo motivāciju to darīt kvalitatīvi - iespējams, ka pat vienā vai augstākā līmenī, kā to darītu profesionāls mērnieks”, atklāj G. Skrebelis.

Atzinīgi prakses norisi vērtē arī LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, kurš atklāj, ka prakses, kurā studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar mērinstrumentiem, organizēšana ārpus ierastajām un pazīstamajām praktizēšanās vietām Jelgavā ir ļoti apsveicama. Turklāt, ja studenti ne vienkārši praktizējas, bet vienlaicīgi ar praktizēšanos veic jau konkrētu lietišķu uzdevumu, tas paaugstina arī studenta atbildību. Rezultātā students ir labāk apguvis šīs prakses uzdevumus, līdz ar to tas ir veiksmīgs ieguldījums arī kopējās studiju programmas veiksmīgākā apguvē un augstākas kvalifikācijas ieguvē.

K. Vārtukapteinis arī izsaka pateicību Gulbenes novadam par prakses vietu organizēšanu un ieguldījumu studiju procesā, kā arī studentu uzņemšanu un atsaucību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas