LOSP aicina atsaukties lauksaimniekus, kuri saskārušies ar nesaskaņotiem VDI darbinieku saimniecību apmeklējumiem

Kā informēja Valsts darba inspekcijā (VDI), no 21.jūnija līdz 28.augustam visā valstī, pārbaudot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, notiks tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos.


Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina VDI, kad lauksaimniekiem darba ziņā visnoslogotākais gada periods, neuzlikt vēl papildus slogu ar negaidītām un ar saimniecību īpašniekiem nesaskaņotām VDI inspektoru vizītēm.


Esam par to, ka darbiniekiem ir jānodrošina veselībai un dzīvībai nekaitīgi darba apstākļi, taču ir situācijas, kad neskaitāmo pārbaužu laikā lauksaimnieks vairs netiek primāri uzskatīts kā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs, bet gan kā neskaitāmo institūciju kontroļu, pārbaužu un soda sankciju mērķtiecīgs objekts.


LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES lietās un ārējos sakaros, Armands Krauze: Lauksaimniekus kontrolē vairāk nekā desmit dažādas valsts kontrolējošās iestādes, sākot ar Valsts ieņēmumu dienestu un beidzot ar pašvaldības policiju. Ja saskaita kopā patērēto darba laiku, tad vienam cilvēkam vismaz mēnesi ir jāstrādā, lai sagatavotu kontrolēm nepieciešamo informāciju. Neapšaubāmi darba drošību un citu likumu prasības lauksaimnieki ievēro un ir atsaucīgi kā arī sniedz visu nepieciešamo informāciju inspektoriem, taču mēs kategoriski iebilstām pret saimniecību darba paralizēšanu pašā karstākajā sezonā. VDI inspektoriem darbs jāveic tā, lai saimnieks inspektoru darbošanos saimniecībā pamana tikai tad, ja ir konstatēti pārkāpumi.”


Pēc LOSP pieejamās informācijas ir situācijas, kad VDI inspektori fermās ierodas bez saimnieka brīdināšanas un tā kā VDI inspektoriem nav priekšzināšanu par biodrošības pasākumiem, viņi neapzinās draudus, ko var nest nozarei kādas dzīvnieku vai augu slimības izplatīšana.


Ar līdzīgu situāciju lauksaimnieki vēl pirms laika saskārās arī attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolējošām institūcijām, taču kopīgi risinot jautājumu, tika panākts visām iesaistītajām pusēm labvēlīgs risinājums.


Tāpēc, lai kopīgi rastu risinājumu šai situācijai, LOSP aicina atsaukties jebkuru saimniecību, kura ir saskārusies ar neadekvātu VDI inspektoru darbību, kontrolējot darba devēju, šajā gadījumā saimniecību vadītāju, pienākumu pildīšanu pret darbiniekiem.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas