Lūdz iznomāt telpas

Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts biedrības radošā apvienība "Piektā māja" iesniegums, kurā biedrība lūdz iznomāt telpas Gulbenē, O.Kalpaka ielā 70a, 2.stāvā. Telpas nepieciešamas, lai biedrība varētu realizēt projektu - datorgrafikas klases ierīkošanu Gulbenes mākslas skolā. Projekta atbalsta gadījumā tiks iegādāti seši datori un datorgrafikas klasē tiks piedāvāta datorgrafikas apguve skolas vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Radošās apvienības "Piektā māja" vadītāja Sandra Dikmane norādīja, ka biedrība darbojas laikā, kad mākslas skolā mācības nenotiek. Deputāts Guntis Blūms vēlējās zināt, vai tas nav komerciāls projekts. Uz to S.Dikmane atbildēja, ka nav.


Deputāti vienojās, ka tiks iekasēta simboliska nomas maksa - 1 santīms par kvadrātmetru. Pirms dažiem gadiem biedrība noslēdza telpu nomas līgumu šīs pašas ēkas 1.stāvā arī par simbolisku maksu - 1 santīmu par kvadrātmetru. Lēmums tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas