Lūdz savlaicīgi reģistrēties

Sākot ar nākamā gada 1.janvāri, visiem nodokļu maksātājiem (izņemot fiziskas personas, kas neveic saimniecisku darbību) ir pienākums nodokļu un informatīvās deklarācijas iesniegt elektroniskā veidā.

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa lūdz nodokļu maksātājus savlaicīgi reģistrēties par elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju.


Lai izmantotu elektroniskās deklarēšanas sistēmas, dienesta teritoriālajā iestādē ir jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums. Iesniegumu un līguma veidlapas pieejama internetā "www.vid.gov.lv".
Gulbenes Nodokļu maksātāju konsultāciju daļa aicina pieteikties personīgi vai pa telefonu 64473186 vai 64403010 uz mācībām par elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas