Luterāņu baznīcas draudze lūdz palīdzēt 1

Lai pilnībā norēķinātos par baznīcas jumta seguma rekonstrukcijas darbiem, trūkst 5000 latu. Gulbenes luterāņu baznīcas draudze lūdz ziedot, lai varētu pilnībā norēķināties par baznīcas jumta seguma rekonstrukcijas darbiem.

Darbi ir pabeigti Baznīcas draudzes priekšsēdētāja Evija Samsone stāsta, ka 2010.gada oktobrī ar lielām cerībām baznīcai tika uzsākti jumta rekonstrukcijas darbi. Iepriekšējais jumta segums laika gaitā bija kļuvis caurs un lietus laikā mitrums stipri bojāja baznīcas ēkas telpu iekšpusi. Darbi noritēja trīs kārtās un šobrīd ir pabeigti par kopējo summu - 26 000 latu.


Baznīcas jumta seguma nomaiņai tika izmantoti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, GAW fonda (Vācija), kā arī uzņēmumu, privātpersonu un draudzes locekļu ziedojumi par summu 21 000 latu. Lai pilnībā norēķinātos par darbiem vēl trūkst 5000 latu.


Baznīcas draudze lūdz tiem, kuriem ir iespēja, palīdzēt, lai varētu pilnībā norēķināties ar baznīcas jumta nomaiņas darbu izpildītāju SIA "Akvilons Z" par paveikto darbu.


Materiālo ieguldījumu ir iespējams pārskaitīt uz baznīcas ziedojumu kontu
Gulbenes evaņģēliski luteriskā draudze, reģistrācijas numurs 90000091507, Latvijas Hipotēku un zemes banka konta numurs LV10LHZB4400168257020. "Gulbenes luterāņu baznīca ir kultūras piemineklis, kura sakopšana ir kultūras mantojuma saglabāšana turpmākajām paaudzēm, Gulbenes pilsētas koptēla veidošana un arī tūrisma apskates objekts. Aicinu atbalstīt mūsu centienus sakārtot šo vietu, jo mēs paši esam savas pilsētas veidotāji. Mēs pateicamies visiem, kas jau ir palīdzējuši mums ar saviem ziedojumiem," uzsver E.Samsone.

 

Realizēs dažādus projektus

E.Samsone stāsta arī par nākotnes iecerēm.


Februāra beigās ir plānots izzāģēt vecos, bojātos kokus, tā sakopjot parku apkārt baznīcai.


Sadarbībā ar biedrību "Krustalīces mantojums" pagājušajā gadā ir arī apstiprināts projekts par teritorijas labiekārtošanu. Pavasarī tiks uzsākti bruģēšanas darbi. Tiks veikta apzaļumošana, kā arī būs pārvietojamā tualete.


Ir saņemts arī finansiāls atbalsts no draudzes Amerikā, kurā darbojas bijusī gulbeniete Aija Greiema. Šis atbalsts tiks izmantots apkures katla nomaiņai, jo esošais ir nolietojies.


Šobrīd tiek gatavots projekts par tēmu "Senatne mūsdienās", lai iesniegtu biedrībai "Sateka". "Vēlamies popularizēt Lutera dienas, kuras notiek vasarā," saka E.Samsone.


Tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Finanšu ministrijā, lai baznīca varētu saņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tas paver vēl plašākas iespējas piedalīties vēl citos projektos.

 

"Ir iecerēts mēģināt sadarboties ar portālu "ziedot.lv", bet tur viens no priekšnosacījumiem ir tāds, ka jābūt šim te sabiedriskā labuma organizācija statusam. Varbūt šādā veidā mums izdotos arī restaurēt eņģeļus, kas greznoja altāri. Zināms, ka tie ir bijuši divi, bet viena vispār nav, otrs ir bojāts," stāsta E.Samsone.


Turpina darboties arī svētdienas skola. Piemēram, 25.februārī svētdienas skolas bērni dosies uz Rīgu, kur varēs piedalīsies garīga satura pasākumā.


Pašlaik gan vēl nav skaidrības, kad luterāņiem būs pašiem savs mācītājs, tagad dievkalpojumus vada viesmācītāji Agris Pilsums no Madonas un Juris Jeršovs no Cēsīm.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas