Mainās koku ciršana meža zemēs

Zemkopības ministrijas vecākā referente Viktorija Kalniņa informē, ka ministrija izstrādājusi noteikumu projektu, kas saistīts ar izmaiņām noteikumos par koku ciršanu meža zemēs. Tās paredz iespēju izcirst neproduktīvas egļu mežaudzes, kurās krājas pieaugums ir mazāks par vienu kubikmetru uz hektāru gadā.

Noteikumu projekts paredz iespēju kā neproduktīvas izcirst arī bērzu mežaudzes, kurās pēc 40 gadu sasniegšanas apses un baltalkšņa mistrojums ir lielāks par 40 procentiem no kopējās mežaudzes krājas. Tas attiecas arī uz ceturtās, piektās un piektās A bonitātes bērza audzēm nosusinātās kūdras augsnēs, nosusinātās minerālaugsnēs un priežu mežaudzēs, kurās pēc 70 gadu sasniegšanas bērza piemistrojums ir lielāks par 40 procentiem no kopējās mežaudzes krājas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas