Mainās maksa par sadzīves atkritumu izvešanu

Mainoties dabas resursu nodokļa likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, informē Pilsētvides serviss sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Ribkina. 

"Saskaņā ar  Atkritumu apsaimniekošanas likumu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodonoklis par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Dabas resursu nodoklis veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli palielināsies arī visas “Pilsētvides serviss" pakalpojuma izmaksas," norāda O.Ribkina.

Mēs esam izstrādājuši pārskatāmu infografiku par tarifa izmaiņām un to ietekmes faktoriem. Lūgums iespēju robežās publicēt šo informāciju medijā, lai iedzīvotājiem būtu lielākā skaidrība par šo jautājumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas