Mainījies komitejas vadītājs

Gulbenes novada domē deputātu veidotajai sociālo un veselības jautājumu komitejai ir mainījies vadītājs. Līdzšinējā vadītāja Jāņa Antaņeviča vietā ir stājies Valtis Krauklis. Komitejas locekļu starpā vadītāja pārvēlēšana notikusi pēc tam, kad deputāts J.Antaņevičs kļuva arī par amatpersonu novada domē, kur viņam uzticēja vadīt identiska nosaukuma - sociālo un veselības jautājumu - nodaļu. "Dzirkstele" to noskaidroja pašvaldībā.

Pavisam septiņi deputāti darbojas pastāvīgajā sociālo un veselības jautājumu komitejā: J.Antaņevičs, V.Krauklis, Ivars Kupčs, Dzintars Poļaks, Saulcerīte Indričeva, Māris Raģelis un
Stanislavs Gžibovskis.  

Pavisam Gulbenes novada domē darbojas četras deputātu veidotas pastāvīgās komitejas. Pārējās trīs ir: finanšu, tautsaimniecības, kā arī izglītības, kultūras un sporta komiteja. Komiteju sēdēs deputāti sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus novada domes sēdēm, kur notiek izšķirošā lemšana.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas