Mākslas skola svinēs 20 gadu jubileju

Uz jubilejas reizi aicina visus absolventus, kā arī esošos un bijušos skolas darbiniekus
Gulbenes mākslas skola šogad svin savu 20 gadu pastāvēšanas gadadienu. Rīt, 21.martā, mākslas skola aicina uz tikšanās reizi visus savus absolventus, kā arī bijušos un esošos darbiniekus.

Atklās izstādi Pulksten 14.00 Gulbenes Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta mākslas skolas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu izstāde. Skolas direktore Silvija Šķipsna aicina absolventus papildināt izstādi ar saviem darbiem.

"Daudzi mūsu skolas absolventi ir beiguši augstskolas un turpina iet pa mākslas ceļu un radīt skaistas lietas. Ceram, ka viņi ieradīsies uz skolas jubilejas pasākumu un varbūt atvedīs arī savus darbus," saka direktore.

Pēc izstādes atklāšanas pulksten 16.00 skolas absolventi, esošie un bijušie skolotāji un darbinieki ir aicināti uz tikšanos mākslas skolas telpās, kur draudzīgās sarunās varēs atcerēties laiku, kad mācījās vai strādāja Gulbenes mākslas skolā.

"Uz tikšanos esam aicinājuši visus esošos un bijušos darbiniekus. Sazinājāmies arī ar pirmo skolas direktori Margaritu Graudumnieci, arī viņa solījās apciemot skolu," atklāj S.Šķipsna.

Skolā mācās 185 audzēkņi

Mākslas skolā šobrīd strādā 15 pedagoģiskie darbinieki. Kopš 1992.gada par direktori strādā S.Šķipsna, taču skolā viņa strādā jau kopš tās dibināšanas. Vairāk nekā desmit gadus skolā strādā Līga Saveļjeva, Ināra Aleksejeva, Inese Adamoviča, Daiga Kaufmane. Mākslas zinības bērniem pasniedz arī Sandra Dikmane, Laila Medne, Mairita Ķuze - Nakoskina, Rudīte Liepiņa, Dzidra Konone, Liāna Zučika, Liena Silauniece. Pirmo gadu par pedagogiem mākslas skolā strādā arī Viktors Bogdanovs, Vaira Briede un Laila Uiska.

Šodien mākslas skola piedāvā audzēkņiem apgūt sešgadīgu mākslas izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla".

"Optimālais vecums, kad uzsākt mācības mākslas skolā ir 8 līdz 9 gadi. Ir iespējams apmeklēt arī sagatavošanas grupu 7 gadus veciem bērniem," norāda skolas direktore.

Viņa atklāj - lai vismaz daļēji uzlabotu mākslas izglītības pieejamību laukos, skola sadarbībā ar pašvaldībām ir atklājusi mākslas skolas klases Jaungulbenē (1993.gadā), Lejasciemā (2005.gadā) un Galgauskā (2007.gadā).

"No visiem 185 audzēkņiem, kuri apgūst programmu, mākslas klasēs pagastos mācās 43 audzēkņi. Skolā darbojas arī jauniešu grupa, kuru apmeklē 30 jauniešu un apgūst izvēlētos mākslas mācību priekšmetus ārpus programmas un izveido sev vairākas intelektuāli un emocionāli pievilcīgas radošās darbības jomas," stāsta S.Škipsna.

Daudzi izvēlas mākslu kā profesiju

Direktore uzskata, ka daudziem audzēkņiem mākslas skola veido motivāciju profesionālajai sākotnei.

"Protams, ne visi audzēkņi izvēlēsies tālāk mācīties mākslu kā profesiju, tomēr katru gadu vairāki mūsu skolas absolventi iztur konkursu un iestājas vidējā līmeņa mākslas izglītības iestādēs, daudzi turpina studijas augstākajās mākslas mācību iestādēs. Arvien pieejamākas kļūst arī studijas ārzemēs. Nereti gadās, ka sākotnēji mākslas skolas beidzēji apgalvo, ka izglītību mākslas jomā neturpinās, bet pēc gada vai diviem saprot, ka to tomēr vēlas," atzīst S.Šķipsna.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas