Mazinās postījumus kultūraugu platībās

Medījamie dzīvnieki nodara postījumus lauksaimniecībā un arī mežsaimniecībā, bet šo dzīvnieku postījumu samazināšanā ir konstatētas problēmas, tāpēc Zemkopības ministrijas izstrādātās izmaiņas Medību likumā ļaus mazināt šos postījumus.

"Lai samazinātu strauji augošo meža cūku postījumu apmēru, likumprojektā paredzēts, ka minimālajā platībā, kas nepieciešama meža cūku medīšanai, iekļaujama ne tikai meža, bet arī lauksaimniecības zeme," norāda ministrijas speciāliste Rūta Rudzīte.

 

Ievērojamus zaudējumus savvaļas dzīvniekiem, kā arī putniem nodara klejojoši suņi un kaķi, tāpēc likumprojekts paredz medībām pielīdzināt klaiņojošu kaķu un suņu (izņemot medību suņus, kas apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem) nogalināšanu medību platībās vai pēc lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka rakstveida lūguma vietās, kur tie apdraud vai uzbrūk lauksaimniecības dzīvniekiem. Izmantot atļauts medību šaujamieročus, kā arī ir jāievēro dzīvnieku aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

Arī Gulbenes novadā ir zemnieku saimniecības, kuru pļavas un tīrumi īpaši ražas ienākšanās laikā cieš no meža cūku postījumiem. Ir bijuši gadījumi, kad mājdzīvniekiem, visbiežāk aitu ganāmpulkiem, uzbrūk un aitas saplosa klejojoši suņi. Klejojošie suņi vairākkārt ir vainojami arī stirnu saplosīšanā.

 

Lai atbalstītu un attīstītu produkcijas ieguvi no nebrīvē audzētiem savvaļas dzīvniekiem, likumprojekts paredz, ka medībām pielīdzina arī to medījamo dzīvnieku nonāvēšanu, kas tiek turēti iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos, izmantojot medību šaujamieročus un medību rīkus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas