Medicīnas komisiju sasauks regulāri

 Ir sagatavoti grozījumi Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā, kas pieliks punktu vecajai praksei sasaukt šādas komisijas sēdi tikai pāris reižu gadā. Turpmāk komisijas sēdes notiks regulāri, iespējams, pat katru mēnesi, izņemot vasaru.

Vietējie deputāti par šādiem grozījumiem nolikumā balsos 29.novembra domes sēdē.

Turpmāk arī visa dokumentu aprite šīs komisijas darbā tiks atspoguļota elektroniskajā datu bāzē. Komisijas darbs ir kļuvis apjomīgāks, jo attieksme pret bērniem valstī un novadā ir kļuvusi atbalstošāka.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas