Mudina iesniegt pieteikumus

Līdz 15.maijam Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē novada lauksaimniekiem jāpiesakās, lai saņemtu vienoto platību maksājumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Provizoriskā likme šogad ir aptuveni 57 lati par hektāru. Ir noteikta provizoriskā likme 130 lati arī dzīvnieku papildus valsts tiešajam maksājumam par zīdītājgovīm. Paredzēts īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai - aptuveni 57 lati par hektāru. Īpašais atbalsts paredzēts arī par lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanu. Atbalsta likme ir atšķirīga katrai sēklu grupai.  

Līdz 15.maijam jāpiesakās arī, lai saņemtu atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par pienu, kur provizoriskā likme ir 18 lati par tonnu. Savukārt par liellopiem atdalītais papildu valsts tiešais maksājums paredzēts 30 latu par katru dzīvnieku. Atdalītais maksājums par nokautajiem un eksportētajiem dzīvniekiem ir aptuveni 42 lati par dzīvnieku. Atdalītais maksājums par laukaugu platībām ir 21 lats par hektāru.

Taču, ja lauksaimnieki līdz minētajam datumam nepaspēs pieteikties Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem un papildu valsts tiešajiem maksājumiem, tad to varēs izdarīt līdz 10.jūnijam. Tikai tad gan atbalsta summas samazinājums būs par vienu procentu par katru kavēto dienu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas