Mūzikas skolai – jubilejas gads

Gulbenes mūzikas skola šajā mācību gadā svinēs savas pastāvēšanas 50. gadskārtu.

"Analizēsim iepriekšējos gados paveikto, izdzīvosim šodienu un raudzīsimies nākotnē. Rezultāti ir atkarīgi no mums pašiem, audzēkņiem un viņu vecākiem," vērtē skolas direktore Austra Veikšāne.


Šobrīd skola īsteno 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas. Skolā mācās 197 audzēkņi un strādā 25 pedagogi. 42 audzēkņi mācās sagatavošanas klasē. 42 procenti audzēkņu uz Gulbenes mūzikas skolu brauc no pagastiem.

 

Konkursos gūst godalgas

"Pēdējo gadu laikā ļoti lielu aktivitāti izrāda pedagogi, gatavojot audzēkņus konkursiem un festivāliem Latvijā un ārzemēs. Visu Latvijā organizēto pūtēju orķestru konkursu un festivālu dalībnieks ir skolas pūtēju orķestris un tā diriģents Donāts Veikšāns. Pagājušajā mācību gadā 1.vietu Izglītības programmas stīgu instrumentu Valsts konkursa finālā un "Grand Prix" 2. starptautiskajā konkursā "Olimpo Musicale" (Lietuvā) ieguva Beāte Leimane un viņas skolotāja Lūcija Brice. Valsts konkursā pūšaminstrumentu kameransambļiem 2.vietu finālskatē ieguva skolotāja D.Veikšāna sagatavotais metāla pūšaminstrumentu kvartets. Pianiste Ance Skopane izcīnīja 1.vietu konkursā Parīzē "Concours Musical de France" (skolotāja Lidija Musajeva). Skolas pūtēju orķestris ierakstīja kompaktdisku „Gulbenē skan" un Dziesmu svētku orķestru finālskatē ieguva 2.vietu," lepojas skolas direktore.

 

Viņa ir gandarīta, ka muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās turpina 18 skolas absolventi (vijoļspēlē - viens audzēknis, kordiriģēšanā - četri audzēkņi, klavierspēle - divi audzēkņi, pūšaminstrumentu spēlē - četri audzēkņi). Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kā arī citās mūzikas augstskolās studē astoņi bijušie gulbenieši.

 

Gatavojas jubilejas pasākumam

Gatavojoties galvenajam jubilejas pasākumam, kas notiks nākamā gada 18.aprīlī, tiks organizēti dažādi koncerti un citi pasākumi visa mācību gada garumā.

 

"Pēc jaungada tiks organizēti katras nodaļas koncerti, notiks arī dažādi citi koncerti, kopā ar muzeja ļaudīm mēģināsim sarīkot arī izstādi," stāsta A.Veikšāne.

 

Uz tikšanos nākamā gada pavasarī mūzikas skola aicina pieteikties bijušos skolēnus, skolotājus un citus darbiniekus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas