Naudu piešķirs uzsāktiem projektiem

Nākamā gada valsts budžeta līdzekļus lielākoties piešķirs jau iepriekš uzsāktiem pašvaldību infrastruktūras projektiem, lai tos turpinātu vai pabeigtu.

Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu renovācijai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām no nākamā gada valsts budžeta tiek prasīti 1 680 490 lati. Šāgada budžetā šim mērķim jau bija iedalīti 360 000 latu.

 

Kopumā no 76 Valsts reģionālās attīstības aģentūras atlasītajiem un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apstiprinātajiem projektiem tikai 15 nav bijuši iekļauti pagājušā gada atbalstāmo projektu sarakstā. Visi pārējie līdzekļi tiek prasīti iepriekš uzsākto infrastruktūras projektu turpināšanai.

 

Kopumā 2009.gada budžeta projektā pašvaldību infrastruktūras attīstībai paredzēti 20 872 190 lati. Šāgada budžetā šim mērķim piešķirti tikai 18 776 523 lati.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas