Nelikumīgi patērē elektroenerģiju

Gulbenes novada domes Administratīvā komisija izskatījusi divas administratīvā pārkāpuma lietas par to, ka iedzīvotāji ir patvaļīgi patērējuši elektroenerģiju.

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bogdans stāsta, ka kādai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka vīrietis savā saimniecības ēkā Stradu pagastā izveidojis patvaļīgu pieslēgumu no gaisvadu elektropārvades līnijas, izmantojot vara vadu, elektroenerģija tika patērēta bez uzskaites un bez maksas. Uz lietas izskatīšanu vainīgā persona bija ieradusies un paskaidroja, ka elektrību nelikumīgi pieslēdzis apmēram pirms mēneša, jo degusi māja, līdz ar to elektrība bijusi nepieciešama, lai būtu gaisma un varētu paskatīties televīziju.


M.Bogdans skaidro, ka, uzliekot sodu, tika ņemts vērā izdarītā pārkāpuma raksturs, atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi. Komisija vainīgās personas administratīvo pārkāpumu novērtēja kā maznozīmīgu un izteica mutvārdu aizrādījumu.


Otrā gadījumā akciju sabiedrības „Sadales tīkls” darbinieki konstatēja, ka sieviete savā dzīvesvietā Gulbenē patvaļīgi izlieto elektroenerģiju apgaismojumam dzīvoklī. To, ka neoficiāla elektrības patērēšana ir pārkāpums, apzinājusies, taču paļāvusies uz to, ka tas netiks atklāts. Viņa notikušo nožēlo un saprot, ka tā bijusi kļūdaina rīcība.


Nelikumīga elektroenerģija ir patērēta, izveidojot pieslēgumu no pirmsuzskaites kabeļsadalnes ar vara kabeli, kas savienots ar dzīvokļa instalāciju, tā elektroenerģija tika izlietota bez uzskaites un bez maksas. Nelikumīgu pieslēgumu izveidojis bijušais vīrs. Administratīvā komisija pieņēma lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības un sodīja vainīgo personu ar naudas sodu 70 eiro.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas