Nepadarītie darbi apdraud amatu

Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde ir pašvaldības pienākums. Plānojumiem bija jābūt izstrādātiem jau līdz 2007.gada 31.decembrim. Litenes un Druvienas pagasts ir starp tām 34 Latvijas pašvaldībām, kas saņēmušas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli, kurā norādīts, ka līdz šā gada 1.oktobrim bija jāpabeidz pagasta teritorijas plānojuma izstrādes process.

Ja līdz 1.oktobrim teritorijas plānojuma galīgā versija netika iesniegta Vidzemes plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai, tad reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam ir tiesības atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" minēto pašvaldību vadītājus atbrīvot no ieņemamā amata. Cer, ka nebūs iebildumu

"Likumā ir tāds noteikums, bet, ja tas biedē, tad nestrādā vispār," saka Druvienas pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Graumanis.

14.oktobrī notiks Druvienas pagasta padomes sēde, kurā lems par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

"Ceru, ka līdz gada beigām ar teritorijas plānojumu tiksim galā ar nosacījumu, ja pagasta iedzīvotājiem nebūs būtisku iebildumu," saka J.Graumanis.

Sabiedriskā apspriešana ilgst sešas nedēļas. Pašvaldības vadītājs bilst, ka plānojuma izstrādi kavējuši citi būtiskāki darbi. Teritorijas plānojuma izstrāde pašvaldībai izmaksājusi vairāk nekā 5000 latus. Lielākie izdevumi saistīti ar kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu. Puse šīs summas ir valsts dotācija, otra puse ir pašvaldības finansējums.

Darbu kavē finansējums

Litenes pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Ciglis paredz, ka darbs pie pagasta teritorijas plānojuma tiks pabeigts tikai nākamā gada aprīlī vai maijā. 17.oktobrī notiks pagasta padomes ārkārtas sēde, kurā paredzēts teritorijas plānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskajai apspriešanai.

"Teritorijas plānojuma izstrādes process prasa laiku, jo noteiktu laiku ar plānojumu iepazīstas pagasta iedzīvotāji un izsaka savus priekšlikumus, tad to nosūtām visām ieinteresētajām institūcijām un kaimiņos esošajām pašvaldībām. Līdz 1.oktobrim neesmu ticis ar šo uzdevumu galā, tāpēc E.Zalāns var arī atbrīvot, bet diezin vai ministrs riskēs atbrīvot vairākus desmitus pašvaldību vadītāju, īpaši, ja starp viņiem ir sabiedrībā populāras personas," saka G.Ciglis.

Teritorijas plānojuma izstrāde Litenes pašvaldībai izmaksā apmēram 8000 līdz 10 000 latu. Darbu pie teritorijas plānojuma kavējusi valsts mērķdotāciju sadale pēc partiju principa, uzskata pašvaldības vadītājs.

"Kuri ir tālāki un nepatīkamāki, tiem tās iedala pēdējiem. Arī finansiālās iespējas pilsētas pašvaldībai un lauku pašvaldībai ir ļoti atšķirīgas," saka G.Ciglis.

Termiņš beidzās pirms gada

Rajona padomes pašvaldību un reģionālās attīstības nodaļas vadītāja Marta Mikolaja apliecina, ka teritorijas plānojuma izstrāde ir laikietilpīgs process.

"Līdz šim vēl manā praksē nav bijis tā, ka dažādās institūcijas tām izsūtītajos teritorijas plānojumos iztiktu bez labojumiem. Vērība tiek pievērsta katram vārdam. Tas viss paildzina galīgā plānojuma izstrādi," saka M.Mikolaja.

Viņa nav pārliecināta, ka Druvienas pagastam izdosies ar šo uzdevumu tikt galā līdz šā gada beigām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas