Nepalīdzēt autoritāriem režīmiem izspiegot savus pilsoņus!

Kibernovērošanas ierīču eksportam nepieciešama atļauja
Jāaizsargā civiliedzīvotāji un cilvēktiesību aizstāvji

Eiropas Parlaments gatavs uzsākt sarunas ar dalībvalstu ministriem


Eiropas Savienības (ES) eksporta kontrole būtu jāpaplašina, tajā iekļaujot arī cilvēktiesību pārkāpumos izmantojamas kibernovērošanas ierīces, trešdien lēma Eiropas Parlamenta (EP) deputāti. EP tagad ir gatavs uzsākt sarunas ar ES dalībvalstu ministriem.


Lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību un novērstu autoritāru režīmu iespējas izspiegot savus pilsoņus ar ES ražotu preču palīdzību, ES pašlaik pārskata divējādi lietojamu preču eksporta kontroles noteikumus.


ES jau ir spēkā eksporta kontroles noteikumi tādām preces, kas paredzētas civilam lietojumam, bet izmantojamas arī masu iznīcināšanas ieroču radīšanai vai teroraktu veikšanai. Jaunajos noteikumos tiktu iekļauti arī atsevišķas kibernovērošanas ierīces, un to eksportam būtu nepieciešama valstu varas iestāžu izsniegta atļauja. Starp šādām ierīcēm ir rīki, kas ļauj noklausīties telefonsarunas, uzlauzt datorus, apiet paroļu aizsardzību vai identificēt interneta lietotājus. Šādas ierīces pasaulē bieži tiek lietotas, lai apspiestu civiliedzīvotājus un politiskos aktīvistus.


EP deputāti vēlas labāk aizsargāt cilvēktiesības un izveidot sistēmu, kas spētu pielāgoties tehnoloģiju attīstībai.


Būtiskākie ierosinājumi:

  • labāk aizsargāt tiesības uz privātumu, personas datus un pulcēšanās brīvību, likumos iekļaujot skaidri definētus kritērijus;

  • uzņēmumiem, kuru eksportētās preces nav iekļautas jaunajā sarakstā, bet kas varētu tikt izmantotas cilvēktiesību pārkāpumu veikšanai, jānodrošina, ka tās nenonāk nepareizās rokās, sekojot “uzticamības pārbaudes” vadlīnijām;

  • Eiropas Komisijai vēl pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā jāpublicē rokasgrāmata, kas palīdzētu uzņēmumiem izprast atļautās un aizliegtās darbības;

  • likumā būtu bez kavēšanās jāiekļauj jauni riski un tehnoloģijas;

  • noteikt vienlīdzīgus noteikumus dalībvalstu līmenī, piemēram, nosakot līdzvērtīgus sodus par noteikumu neievērošanu, kā arī nodrošināt labāku dalībvalstu pieņemto lēmumu pārredzamību;

  • dzēst no kibernovērošanas preču saraksta šifrēšanas tehnoloģijas, jo tās ir neatsveramas cilvēktiesību aizstāvju pašaizsardzībai.


Jaunie noteikumi tika atbalstīti ar 571 balsīm pret 29, 29 deputātiem atturoties.

Citāts: Eiropas Parlamenta ziņotājs Klaus Buchner (Zaļie/EFA, Vācija) sacīja: “Diktatori izspiego savu valstu pilsoņus, izmantojot ES ražotas kibernovērošanas tehnoloģijas. Tam ir jāpieliek punkts. ES nevar atbalstīt ciešanas, kas tiek radītas aktīvistiem, kuri bieži brīvības un demokrātijas vārdā riskē ar savu dzīvību. Tirdzniecībai būtu jāveicina drošība, stabilitāte un cilvēktiesību ievērošana pasaulē. Mēs esam apņēmības pilni novērst trūkumus divējādi lietojamu preču eksporta kontrolē un aicinām dalībvalstis pievienoties.”

Nākamie soļi: Deputāti ir vienojušies par Parlamenta pozīciju sarunās ar dalībvalstu ministriem. Tās varēs sākties, tiklīdz valstis būs vienojušās par savu nostāju.

Fakti: Divējādi lietojamas preces ir izmantojamas gan civiliem mērķiem, gan ieroču izstrādē, teroristu uzbrukumos vai cilvēktiesību pārkāpumu veikšanai. Par tādām uzskatāmas virkne ķimikāliju, elektroniskas ierīces, kodoltehnoloģijas, programmatūra u.c. Pašlaik spēkā esošie noteikumi tika pieņemti 2009. gadā, un tie paredz valsts iestāžu atļauju šādu preču eksportam. “Arābu pavasara” laikā autoritārie režīmi opozīcijas aktīvistu apspiešanai izmantoja arī Eiropā radītas tehnoloģijas. 2014. gadā EP, ES Padome un Eiropas Komisija pieņēma kopīgu paziņojumu par eksporta kontroles sistēmas pārskatu. EP arī atsevišķā rezolūcijā aicinājis veikt izmaiņas kontroles sistēmā.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas