Nepietiekama Gulbenes novada pašvaldības deputātu kvoruma dēļ pārceļ finanšu komitejas sēdi 3

Vakar, 22.augustā, nepietiekama vietējo deputātu kvoruma dēļ nevarēja notikt Gulbenes novada domes finanšu komitejas sēde. No 7 komitejas locekļiem ieradušies bija tikai 3 - Andis Caunītis, Andris Vējiņš un Normunds Mazūrs.

Ieradusies klausīties bija arī deputāte Ilze Mezīte, kura nav šīs komitejas locekle.

Komitejas priekšsēdētājs Normunds Audzišs atrodas atvaļinājumā. Deputāti Guna Pūcīte un Anatolijs Savickis bija irpriekš informējuši domi, ka uz šo finanšu komitejas sēdi nevar ierasties. Deputātei Lāsmai Gabdulļinai vairākkārt zvanīja A.Caunītis, lai aicinātu tomēr ietasties, bet viņa zuz zvaniem neatbildēja.
Nenotikusī Gulbenes novada domes finanšu komitejas sēde ir pārcelta uz pirmdienu, 26.augustu, pulksten 8.30, informē domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. Komiteju sēdes ir atklātas, visi var nākt klausīties.

Finanšu komitejas uzdevums ir apspriest un vienoties par lēmumu projektiem, par kuriem visi vietējie deputāti balsos 29.augusta novada domes sēdē.

Darba kārtībā būs:
1.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2.Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu

3.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu”

4.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§)

5.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)

6.Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

7.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

8.Par komandējumu uz Bolnisi (Gruzija)

9.Par komandējumu uz Sonderborgu (Dānija)

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Ermanītis

visa tā steiga , tikai tādēļ lai apstiprinātu audziša tūrisma braucienus uz Gulbenes nodokļu maksātāju rēķina!

pirms gada, 2019.08.23 14:20

komandējuma nauda 300 eur/dienā

Mani

pirms gada, 2019.08.25 16:50

Vietējās ziņas