Nesaudzīgi vēršas pret parādniekiem

Gulbenes novadā pašvaldībai parādu atguvē lielākās galvassāpes sagādā nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki. Četru gadu laikā šā nodokļa parāds ir palielinājies par 16 procentiem vai par 42,2 tūkstošiem eiro.

Oktobra beigās kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds bija 305,5 tūkstoši eiro. Šā gada 10 mēnešos iekasēts parāds jau par 84,6 tūkstošiem eiro. Pavisam piedziņa ir vērsta vairāk nekā 200 gadījumos par kopējo summu gandrīz 100 tūkstošu eiro apmērā.

Laba pieredze Lizumā un Daukstēs

“Ne vienmēr lēmums par parāda piedziņu ir vienīgais labais risinājums. Lizuma pagastā nav pieņemts neviens lēmums par parāda piedziņu, taču ir izdevies šogad atgūt jau 3,5 tūkstošus eiro no kopējās nekustamā īpašuma parāda summas, kas pagastā pagājušā gada beigās bija 8,5 tūkstoši eiro. Daukstu pagastā no 14,8 tūkstošiem eiro parāda tikai sarunu ceļā atgūti 7,8 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka pagastu pārvaldes pašas brīdina parādniekus. Tātad došanās pie tiesu izpildītājiem ir galējā metode, kad saprotam, ka citādāk parādu neatgūt,” saka novada domes izpilddirektore Sarmīte Krišāne.

Šā gada 10 mēnešos čakli iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parāds iekasēts Gulbenē – 15,2 tūkstoši eiro, Jaungulbenē – 8,1 tūkstotis eiro, Rankā – arī 8,1 tūkstotis eiro un, kā jau minēts, - Daukstu pagastā, kur iekasēti 7,8 tūkstoši eiro.

Iniciatīvu izrāda Stradu pagasta pārvalde

Saskaņā ar informāciju, kas bija pieejama septembra beigās, novada dome pret pašvaldības dzīvokļu īrniekiem vērsusies parādu piedziņā kopumā 64,2 eiro apmērā, bet kopumā iedzīvotāji par dzīvokļu īri un komunālajiem pakalpojumiem pašvaldībai parādā ir 477,8 eiro. Parādu atmaksas veicināšanai novada domē izveidotā pašvaldības darbinieku grupa (Alvils Pētersons, Anna Pružinska, Sandis Sīmanis) sadarbībā ar pilsētas un pagastu pārvaldēm 10 mēnešos pulcējās 11 sanāksmēs, uz kurām bija aicināts 81 parādnieks. Ieradās 35 uzaicinātās personas, un parāda atmaksu sāka vai arī nomaksāja parādu 12 personas.

“Stradu pagasta pārvalde novada domei ir iesniegusi jau 21 priekšlikumu parādu piedziņai,” saka S.Krišāne. Pagastā uzsākta virzība parādu piedziņai kopsummā par 18,1 tūkstoti eiro. Strados ir arī pati lielākā parādu kopsumma – 187,5 tūkstoši eiro. Lizumā uzsākta 14,2 tūkstošu eiro piedziņa. Šajā pagastā iedzīvotāji pašvaldībai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem parādā ir 55,4 tūkstošus eiro. Beļavā sākta 12,4 tūkstošu eiro piedziņa no parāda kopumā par 45,8 tūkstošiem eiro. S.Krišāne informē, ka drīzumā domē tiks apstiprināti vēl vairāki jauni lēmumi par pašvaldības dzīvokļu īres un komunālo maksājumu piedziņu.

Ir arī veikta pašvaldības dzīvojamā fonda analīze, un pašlaik tiek pārskatīta dzīvokļu rinda. Gulbenes novadā kopumā ir 1346 pašvaldības dzīvokļi, tostarp labiekārtotie - 645, ar daļējām ērtībām - 268, bez ērtībām - 433 dzīvokļi. “Vairāk nekā 40 dzīvokļi ir tādi, kurus vispār nav lietderīgi remontēt. Viena no šādām ēkā ir Gulbenē, Ozolu ielā. Tajā ir 34 dzīvokļi, no kuriem apmēram tikai 9 ir īrnieki. Kopumā pašvaldības dzīvokļu remontam novadā šogad ir izlietoti vairāk nekā 54 tūkstoši eiro,” saka S.Krišāne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas