Nestāsta tikai “pliku” teoriju

Rudens skolēnu brīvdienās skolotājiem bija iespēja piedalīties seminārā, kurā par skolotāja sadarbību ar ģimeni un problēmbērniem stāstīja un atspoguļoja ainas ar praktiskiem piemēriem no reālās dzīves psihoterapeits Aivis Dombrovskis. Semināru organizēja Gulbenes rajona padomes Izglītības pārvaldes Pedagoģiski psiholoģiskās palīdzības centrs.

Runā par problēmām, ar kurām saskaras skolotājs  

Pedagoģiski psiholoģiskās palīdzības centra vadītāja Inese Stradiņa “Dzirkstelei” stāsta, ka tagad jau tā ir tradīcija, ka rudeņos centrs organizē dažādus seminārus ar interesantiem lektoriem. Šoreiz semināra tēma par skolotāja sadarbību ar ģimeni un problēmbērniem izvēlēta tāpēc, ka tā ir problēma, ar kuru saskaras skolotāji.

 

A.Dombrovskis norāda, ka, vadoties no savas pieredzes un prakses, pedagogiem viņš stāsta, kā izveidot pozitīvu sadarbību skolai un vecākiem, kā arī par skolotāja darbu ar skolēniem un skolēnu vecākiem.

 

“Jēdzienus skola un vecāki nevar nodalīt, bet praksē bieži vien tie tiek atdalīti. Stāstu arī par problēmbērniem, kā ar viņiem strādāt un kā viņus diagnosticēt. Problēma ar šādiem bērniem ir bijusi vienmēr, bet šodien tā ir aktuālāka saistībā ar visu to, kas notiek sabiedrībā, jo visa sabiedrība tagad atrodas un jūtas paaugstinātā stresa līmenī, un tas savukārt saistīts ar eksistenciālām problēmām. Viss, kas notiek sabiedrībā, protams, atspoguļojas arī bērnos. Ja, piemēram, vecāki atrodas ārzemēs, bet bērns šeit, tad viņš zināmā mērā var kļūt par potenciālo problēmbērnu. Man ir liela pieredze darbā ar bērniem, jo esmu strādājis par skolotāju un direktoru, un es nestāstu teoriju bez pieredzes,” saka A.Dombrovskis.

 

I.Stradiņa piebilst, ka psihoterapeits A.Dombrovskis stāsta praktiskas lietas, kā skolotājam rīkoties un kā risināt šīs problēmas, jo bērni šobrīd ir ļoti spuraini, viņi jūt stresu un konfliktus, kas ir sabiedrībā un arī skolā, jo skola arī ir miniatūra sabiedrība. Skolotājam ir svarīgi iedziļināties no bērna puses tajā visā, kas viņam ir svarīgs.

 

“Lektors jau arī pedagogiem norāda, ka ne visu, ko viņš šeit pasaka, var iedzīvināt, tāpēc mēs katrs paņemam to daļu, ko mums vajag un kas mums uz šobrīd ir nepieciešams. Tāpēc jau ir vajadzīgi šādi semināri, lai katru reizi iemācītos vēl un vēl un paņemtu sev to, kas noteiktajā brīdī visvairāk uzrunā,” saka I.Stradiņa.

 

 

Iegūst vērtīgas atziņas

 

Gulbenes ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā un ekonomikas skolotāja Simona Sniķe laikrakstam atzīst, ka, klausoties psihoterapeita A.Dombrovska lekciju, ir guvusi sev ļoti vērtīgas atziņas, piemēram, skolotājs ir nekam nederīgs un viņam ir jāiet prom no skolas, ja nevar uzturēt disciplīnu klasē. “Esmu jauna skolotāja, un pedagoģiskā prakse man ir tikai divus mēnešus, tāpēc vācu informāciju. Šis seminārs ir interesants, jo A.Dombrovskis pats ir bijis skolotājs un zina dažādus piemērus no dzīves, un nestāsta tikai “pliku” teoriju,” saka S.Sniķe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas