Noapaļo pakalpojumu cenas

Ar pašvaldības lēmumu ir noapaļotas Gulbenes novada sociālā dienesta piedāvāto maksas pakalpojumu cenas. Tagad veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 5 kilogramiem sausas, sašķirotas veļas) maksā 2,48 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, viena mazgāšanās reize dušā pieaugušajam maksā 1,24 eiro, bet bērnam – 0,62 eiro. Arī šīs cenas nosauktas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Novada dienesta autotransporta pakalpojumi personām ratiņkrēslā maksā 0,08 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nobraukto kilometru līdz galapunktam un atpakaļ. Personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jādodas uz slimnīcu vai rehabilitācijas centru, ir iespēja turp nokļūt, braucot novada sociālā dienesta automašīnā un maksājot 0,12 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nobraukto kilometru līdz galapunktam un atpakaļ.


1.grupas invalīdiem ir iespēja par brīvu divas reizes gadā izmantot novada sociālā dienesta transportu. Pilnībā no maksas par novada sociālā dienesta transporta izmantošanu ir atbrīvoti Jaungulbenes un Tirzas aprūpes iestāžu klienti.


Ja persona ir deklarējusies citā novadā, bet dzīvo Gulbenes novadā, arī var par maksu izmantot Gulbenes novada sociālā dienesta transportu, ja ar ārsta nozīmējumu ir jānokļūst slimnīcā vai rehabilitācijas iestādē. Taču tādā gadījumā tas izmaksās dārgāk nekā citiem – 0,20 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nobraukto kilometru līdz galapunktam un atpakaļ.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas