Nodod pārvaldīšanā māju

Gulbenes novada dome 24.marta domes sēdē nolēmusi dzīvojamo māju Gulbenē, Lazdu ielā 11/13, nodot pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Raivim Kļaviņam.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam Osvaldam Lucānam uzdots sagatavot dzīvojamās mājas pieņemšanas - nodošanas aktu un organizēt minētās dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā pilnvarotajai personai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas