Nodokļu maksātājiem tiek dota iespēja dzēst soda naudu

Ar 1.oktobri stājies spēkā Nodokļu atbalsta pasākuma likums, kas atvieglos nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parādu slogu.

Gulbenes novada domes Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja Vita Kravale skaidro, ka likums attiecas uz šādiem astoņiem nodokļu veidiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, muitas nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis. Uz pašvaldībām attiecas nekustamā īpašuma nodoklis, pārējos nodokļus administrē Valsts ieņēmumu dienests, tur arī iedzīvotājiem ir iespēja vērsties.


Ja ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, tad iedzīvotājiem būs jāvēršas pašvaldībā.


V.Kravale norāda, ka šis likums attiecas uz jebkuru iedzīvotāju, ja viņam ir nodokļu parāds. Tā kā šis ir vienreizējs pasākums, iesniegumus par atbalsta piešķiršanu varēs iesniegt no 1.oktobra līdz 31.decembrim attiecīgi vai nu Valsts ieņēmumu dienestā vai pašvaldībā. Tad tiks pieņemts lēmums piešķirt atbalstu vai atteikt. Ja lēmums būs labvēlīgs, tad tiks dzēsti 90 procenti no soda naudas, bet 10 procenti vienalga būs jāmaksā.

 

"Bet, ja nodokļu maksātājs nepildīs saistības un lauzīs noslēgto vienošanos, tad, piemēram, pēc trešā kavētā maksājuma tiks atcelts lēmums par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu," stāsta V.Kravale.


Viņa norāda, ka novadā ir nekustamā īpašuma parādnieki, ir arī ilgstošie parādnieki, kuriem jāatceras, ka par katru dienu tiek aprēķināta soda nauda. Piemēram, pilsētā viens no lielākajiem nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem ir bijusī alus darītava. Protams, daļa parādnieku esot apzinīgi un pēc brīdinājuma saņemšanas savas saistības nokārtojot. Pašvaldībā "Dzirkstele" noskaidroja, ka ar lielākajiem parādniekiem strādā tiesu izpildītāji.

 

Nodokļu atbalsta pasākuma likuma mērķis ir, īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Saeimas Preses dienests norāda, ka saskaņā ar Valsts ieņēmu dienesta informāciju uz atbalstu var pretendēt aptuveni 110 tūkstoši nodokļu maksātāji. Tie ir ne tikai uzņēmēji, bet arī fiziskas personas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas