Nodrošinās ūdensapgādi Letēs

Turpmāk Letēs 67 ģimenēm un juridiskajām personām ciematā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošinās Beļavas pagasta pārvalde. Tā 27.janvāra domes sēdē lēma Gulbenes novada deputāti, uzsverot, ka tarifa noteicēja turpmāk būs pašvaldība.

Pašlaik Letēs tāpat kā visā Beļavas pagastā spēkā ir pērn ar 26.marta domes sēdes lēmumu noteiktais tarifs, kas paredz vienam iedzīvotājam mēneša maksu par ūdeni 50 santīmu apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru liellopu - 20 santīmus mēnesī; juridiskajai personai - 50 santīmus par kubikmetru mēnesī. Par kanalizāciju vienam iedzīvotājam noteiktā maksa ir 50 santīmu mēnesī, juridiskajai personai - 40 santīmu par kubikmetru.  

Jau rakstījām, ka līdz šim Letēs iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošināja SIA "Gulbenes zvērsaimniecība". Pēc uzņēmuma īpašnieka lūguma ar 23.aprīļa domes sēdes lēmumu pašvaldība bez atlīdzības no SIA "Gulbenes zvērsaimniecība" pārņēma ūdensvadu Letēs.

 

Ar 25.novembra domes sēdes lēmumu tika akceptēta nomas līguma parakstīšana ar SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" par ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomu Letēs turpmākajiem diviem gadiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas