Nolemj izveidot struktūrvienību “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”” 1

Gulbenes novada domes sēdē 22.februārī nolemts izveidot Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienību “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks””, nosakot tās juridisko adresi Gulbenes dzelzceļa stacijā (Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-44010. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības mājaslapa.

Saskaņā ar to Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskajai nodaļai ir uzdots sagatavot grozījumus par struktūras izmaiņas saistošajos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” un “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītājai Ivetai Kovtuņenko uzdots izstrādāt struktūrvienības nolikumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Viena no

Par blakus tēmu. PALDIES I. Kovtuņenko un brīvprātīgajiem palīgiem par sirds siltumu un nevainojami noorganizēto Dziesmu un deju svētku svētku biļešu iegādes pasākumu 03.03.! Ļoti patīkami bija arī tas, ka ielaidāt telpās salstošos rindā stāvētājus pat pusstundu pirms apsolītā durvju atslēgšanas laika. Mēs jutāmies priviliģēti salīdzinājumā pat ar rīdzinieku apstākļiem, jo ilgās stundas rindā izvērtās ļoti patīkamas gaisotnes pasākumā!

pirms 3 gadiem, 2018.03.03 13:57

Vietējās ziņas