Nomās un sakārtos poligona pievadceļus

Gulbenes novada domes sēdē vakar, 25.oktobrī, deputāti atbalstīja SIA "Alba 5" vēlmi nomāt un rekonstruēt trīs grants seguma ceļa posmus, kas ir Litenes reģionālā sadzīves atkritumu poligona pievadceļi. Pašvaldība uz 10 gadiem iznomās SIA "Alba 5" 0,582 kilometrus garo ceļa Litene-Lešķi-Sopuļi posmu, kā arī 1,60 kilometrus garo ceļa Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki posmu un 2,46 kilometrus garo ceļa Sopuļi-Monte-Jaunsilenieki posmu.

Visi šie ceļa posmi tiks sakārtoti, turpinot realizēt projektu „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes" infrastruktūras attīstība" 1,43 miljonu latu vērtībā bez pievienotās vērtības nodokļa (85 procentus izmaksu apmaksā Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 15 procentus - SIA "Alba 5"). SIA „Alba 5" valdes loceklis un projekta vadītājs Ainars Melders 17.oktobrī notikušajā novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē informēja, ka minēto ceļa posmu rekonstrukcijai izmantos aptuveni 235 000 latus no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un apmēram 30 000 Latus no SIA "Alba 5". Domes sēdē deputāts Guntis Blūms pauda bažas, ka ieguldījums var tikt iekļauta atkritumu noglabāšanas tarifā, un tādā gadījumā tas iedzīvotājiem būtu skaidri jāpasaka. Izvērtās diskusija. Deputāts Gunārs Ciglis rezumēja, ka poligona pievadceļu sakārtošana bija jau sākotnēji šajā projektā paredzēta un atbilst Eiropas Savienības prasībām. Tarifs ir mazāks, nekā tam būtu jābūt, taču viss liecinot, ka Kohēzijas fonds neuzstāj uz to, jo rēķinās ar iedzīvotāju maksātspēju. Kad tā kļūs lielāka, visticamāk, tiks pārskatīts arī tarifs.

SIA "Alba 5" interneta mājas lapā lasāms, ka minētā projekta realizācija ir uzsākta 31.jūlijā. Projekta realizācijas laiks - 22 mēneši. Projekta gaitā paredzēta sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve, plānotā jauda - 15 tūkstoši tonnu gadā, kā arī nokrišņu, kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim, atsārņošanas iekārtu uzstādīšana, inženierkomunikāciju izbūve, plānotā jauda - 4,5 kubikmetri stundā. Projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi veic personu apvienība "Komptech Gmbh" un SIA " Ecotechno Baltic", būvuzraudzību nodrošina - uzņēmums "Geo Consultants".  

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem Gulbenes novada domei SIA "Alba 5" pieder 28,23 procenti kapitāldaļu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas