Nosaka apsaimniekošanas prasības

Ir noteiktas meža apsaimniekošanas prasības iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē.

Jauno noteikumu mērķis ir iežogotajās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē saglabāt meža ekosistēmu, nosakot atšķirīgas meža apsaimniekošanas prasības, tādējādi nodrošinot meža apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Noteikti atšķirīgi mežaudžu kopšanas nosacījumi, kā arī atšķirīgi koku ciršanas nosacījumi galvenajā cirtē, lai nenodarītu bojājumus dzīvniekiem, kā arī mazinātu dzīvnieku radītos postījumus mežaudzēm.

 

Koku ciršana turpmāk iežogotajās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē būs atļauta, ja šo cirti izpilda vairākos paņēmienos izlases cirtē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas