Nosaka papildu prasības dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa

Līdz 1.jūnijam Lauku atbalsta dienests informē, ka no lauksaimniecības produkcijas ražotājiem pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa.

2012. un 2013.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē mellenes vai dzērvenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.  

Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauksaimnieks par to Eiropas savienības tiešo maksājumu atbalstam deklarēto hektāru skaitu vai pieteikto hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu. Ja kopējie ieņēmumi šo summu nesasniedz, atbrīvojumu no akcīzes aprēķina par zemes platību, kur ir šādi ieņēmumi.

 

Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kas reģistrējies "Lauksaimniecības datu centrā" kā dzīvnieku barības primārais ražotājs līdz kārtējā gada 1.martam vai minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru. Iesniegumus var iesniegt elektroniski, kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi.

 

Lauku atbalsta dienesta apkopotā informācija liecina, ka šim saimnieciskajam gadam no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas saņemšanai apstiprināto hektāru skaits ir 970 180 hektāri jeb 87 lati uz vienu hektāru. Diemžēl tas nav pietiekams apjoms, lai varētu saražot konkurētspējīgu lauksaimniecības produkciju. Salīdzinājumā ar iepriekšējo saimniecisko gadu tas ir par 15 procentiem mazāks.

 

No akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas daudzums uz vienu hektāru nav pietiekams, jo lauksaimniecības produkcijas ražotājiem veido papildu izmaksas. Zemkopības ministrijas sagatavotajos grozījumos ir paredzēts samazināt dīzeļdegvielas saņemšanai apstiprināto platību daudzumu 2012. /2013. saimnieciskajā gadā, nepārsniedzot kopējo dīzeļdegvielas daudzumu - 85 495 240 litrus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas