Nosaka proporcijas Gulbenes novada pašvaldības ētikas komisijas sastāvam

Turpmāk Gulbenes novada pašvaldības ētikas komisijas sastāvā obligāti ir jābūt trīs deputātiem un diviem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, no kuriem viens - administrācijas pārstāvis ar juridisko izglītību. Komisijas loceklis pats nedrīkstēs būt disciplināri sodīts vai pārkāpis likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Šāda satura grozījumi ētikas komisijas nolikumā ir apstiprināti novada domes 29.jūlija sēdē.

Ētikas komisijas nolikums pirmoreiz novada domē apstiprināts 2018.gada 25.oktobrī, pēc tam grozīts 2019.gada 31.oktobrī.

Šā gada sākumā deputāti apstiprināja pašvaldības Ētikas kodeksu jaunā redakcijā, atceļot veco, kas kalpojis mazliet ilgāk nekā divus gadus. Pirmo reizi Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksā paredzēta atsevišķa nodaļa, kas veltīta tieši deputātiem, un šīs nodaļas nosaukums ir “Deputātu politiskās ētikas pamatprincipi”. Tālāk seko seši apakšpunkti. Tie nosaka gan ciktāl ir iespējama deputāta vārda brīvība, gan cik lielā mērā deputāts drīkst traucēt pašvaldības administrācijas darbu.

Ir noteikts: “Sava viedokļa paušanā deputāts balstās uz pārbaudītu un nesagrozītu informāciju un faktiem, to objektīvu interpretāciju un argumentāciju.” Arī norādīts: “Deputāts godprātīgi un pārdomāti izmanto savas tiesības prasīt paskaidrojumus un dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus pašvaldībai, tās institūcijām un iestādēm, kā arī citiem subjektiem, kas pilda pašvaldības funkcijas, nepieļaujot administratīvo resursu nelietderīgu izmantošanu un nepamatotu minēto subjektu traucēšanu, to reputācijas graušanu, kā arī minēto tiesību izmantošanu personīgās interesēs.”


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas